Інноваційні рішення проблеми організації виробництва рейок найвищого гатунку в Україні

Медовар, ЛБ
Стовпченко, ГП
Полішко, ГО
Сибір, АВ
Коломієць, ДВ
Костецький, ЮВ
Nauka innov. 2019, 15(6):37-48
https://doi.org/10.15407/scin15.06.037
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. Розвиток залізничного транспорту є необхідним чинником національного розвитку та європейської інтеграції України.
Проблематика. Станом на сьогодні понад 80 % рейок в коліях вітчизняної залізниці не відповідають вимогам швидкісного руху та пропуску великовагових поїздів і потребують заміни. Наразі ПАТ «Укрзалізниця» купує рейки за кордоном, що потребує суттєвих валютних затрат, а тому налагодження в країні виробництва високоякісних магіст ральних та вістрякових рейок стає нагальною необхідністю. 
Мета. Розробка інноваційних варіантів організації виробництва рейок преміум класу в Україні.
Матеріали й методи. Рейкова сталь. Експериментальні плавки і металографічні дослідження (оптична та електронна мікроскопія).
Результати. Експериментально доведено високу однорідність (високу чистоту границь та дисперсність первинних зерен, малу міжламельну відстань перліту) та підвищений рівень властивостей рейкового металу, який виготовлено традиційним електрошлаковим переплавленням (ЕШП), та аналогічні показники металу зі зливків, вироблених ЕШП в струмопідвідному кристалізаторі з вдвічі вищою швидкістю формування. Експериментами зі швидкісним ЕШП та випробуванням фторидного шлаку в кристалізаторі реальної машини безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) створено технологічне підґрунтя гібридного процесу безперервного литва з електрошлаковим підігрівом меніску струмопідвідним кристалізатором (БЛ+ЕШП).
Висновки. ЕШП дозволяє зменшити мінімальну порогову швидкість розливу на МБЛЗ, покращити щільність та однорідність металу осьової зони й зберегти високу якість поверхні заготівки. Розроблені й запропоновані перспективні варіанти технологічних схем електрошлакового переплавленняу відпрацьованих рейок з одержанням заготовок з перетином, наближеним до профілю рейки, з використанням декількох сучасних печей ЕШП спеціальної конструкції забезпечать потребу ПАТ «Укрзалізниця» в магістральних та/або вістрякових рейках преміум якості.
Ключові слова: вістрякові рейки, гібридний процес, ЕШП, залізничні магістральні рейки, МБЛЗ, переробка відпрацьованих рейок, рейкові сталі