Становлення правової охорони комп'ютерних програм нормами авторського і патентного права

Кірін, РС
Хоменко, ВЛ
Nauka innov. 2019, 15(6):51-61
https://doi.org/10.15407/scin15.06.051
Рубрика: Правова охорона інтелектуальної власності
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. Комп’ютерні програми (КП) — один із найновіших об’єктів інтелектуальної власності. З часу появи їх правова охорона викликала багато складностей і суперечок. Ні норми авторського чи патентного права, — ні намагання розробити окреме законодавство не дозволили створити правовий механізм, який би не викликав суттєвих нарікань у зацікавлених сторін.
Проблематика. Аналіз історичних чинників, які зумовили причини вибору різних підходів до правової охорони комп’ютерних програм, дозволяє краще розуміти наявну в кожній країні систему, обирати найбільш доцільні способи набуття прав і охорони цих об’єктів інтелектуальної власності, відстоювати свої майнові та немайнові права, більш обґрунтовано шукати нові шляхи вирішення проблем в цій галузі.
Мета. Дослідити світову історію становлення та розвитку правової охорони комп’ютерних програм нормами авторського і патентного права.
Матеріали і методи. Критичний огляд літературних джерел з питань інтелектуальної власності та комп’ютерних наук, порівняльний аналіз міжнародного та національного законодавства різних країн, дослідження судової практики, яка мала найбільший вплив на практичне вирішення зазначеної проблеми.
Результати. Виділено та охарактеризовано основні етапи в історії розвитку та становлення правової охорони КП нормами авторського і патентного права. Проаналізовано матеріали з питань інтелектуальної власності та комп’ютерних наук, міжнародне та національне законодавство різних країн, судову практику, виділено найважливіші історичні події та видатні винаходи в цій галузі. Встановлено, що домінуюче положення авторсько-правової охорони КП не завжди корелює з правами та інтересами їх авторів-розробників, які все частіше виступають за впровадження альтернативної, патентно-правової охорони КП не судовими прецедентами, а спеціальним законодавством.
Висновки. Як компромісне рішення проблеми конкуренції правової охорони КП нормами авторського і патентного права запропоновано впровадити змішаний авторсько-патентний спосіб правової охорони КП, який би поєднавпереваги обох способів.
Ключові слова: авторське право, патентне право, правова охорона комп’ютерних програм