Правова охорона авторського права і суміжних прав в Україні в контексті міжнародного права

Юринець, ЮЛ
Бєлкін, МЛ
Бєлкін, ЛМ
Nauka innov. 2019, 15(6):62-75
https://doi.org/10.15407/scin15.06.062
Рубрика: Правова охорона інтелектуальної власності
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. Розвиток права інтелектуальної власності рухався переважно у напрямку посилення захисту цих прав. Однак це призводить до обмеження використання об’єктів інтелектуальної власності. Отже, необхідним є пошук належного балансу між інтересами володільців та суспільства.
Проблематика. Питання правової охорони авторського права і суміжних прав національний законодавець повинен вирішувати з урахуванням міжнародного регулювання. На сьогодні у світі створено розгалужену систему міжнародних актів у цій галузі, зокрема й в окремих суперечливих аспектах, які потребують комплексного підходу, створюючи при цьому можливості маневрування між різними нормами, втіленими у різних актах. Тому порівняння окремих аспектів правового регулювання авторського права і суміжних прав за 9 ключовими міжнародними актами у цій галузі (Бернська конвенція, Всесвітня конвенція про авторське право, Договір про міжнародну реєстрацію аудіовізуальних творів, Договори Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) — про авторське право та про виконання і фонограми, Римська конвенція, Женевська конвенція, Брюссельська конвенція про поширення сигналів, що несуть програми, які передаються через супутники, Угода TRIPS) між собою та з українським законодавством є актуальним з точки зору оптимізації правового регулювання.
Мета. Узагальнення міжнародного правового регулювання авторських і суміжних прав та порівняння його з українським правовим регулюванням.
Матеріали й методи. Застосовано методи документального аналізу й синтезу, порівняльного аналізу, об’єктивної істини та ін.
Результати. В законодавстві України абсолютизується охорона авторського права і суміжних прав. У контексті міжнародного дискурсу щодо лібералізації обмежень на використання об’єктів інтелектуальної власності українське правове регулювання не повною мірою відповідає сучасним міжнародним тенденціям.
Висновки. Абсолютизація захисту авторських і суміжних прав не означає автоматичного приведення такого захисту до міжнародних стандартів. Останнім часом у світі склалося розуміння необхідності гармонізації інтересів авторів (виконавців) з інтересами суспільства на доступ до об’єктів цих прав.
Ключові слова: авторське право, баланс інтересів, виключне право, суміжні права