Вивчення впливу нових стандартів з технічної діагностики й контролю на ефективність газотранспортної системи

Карпаш, МО
Олійник, АП
Когут, ГМ
Клюнь, АМ
Nauka innov. 2019, 15(6):79-88
https://doi.org/10.15407/scin15.06.079
Рубрика: Cвіт інновацій
Мова: Англійська
Анотація: 
Вступ. Українська газотранспортна система (ГТС), як складова всього нафтогазового комплексу, відіграє важливу роль у енергетичній безпеці держави. Питання забезпечення роботи та технічного обслуговування ГТС, враховуючи процеси старіння та фізичного зносу системи, насьогодні є актуальними.
Проблематика. Всі нововведення та технологічні досягнення, впроваджені в ГТС, неможливі без детального вивчення питань продуктивності об’єктів ГТС, витрат на впровадження нових стандартів, а також витрат на усунення наслідків надзвичайних ситуацій.
Мета. Оцінювання та аналіз даних щодо ефективності роботи української ГТС через впровадження стандартів з технічного діагностування і контролю (ТДК), що суттєво впливає на функціонування елементів ГТС.
Матеріали і методи. Для аналізу обрано математичну модель, що дозволяє визначити якісну залежність між продуктивністю об’єктів ГТС, витратами на впровадження нових стандартів з ТДК та витратами на усунення на с лідків економічного, екологічного та іншого характеру. Для оцінки практичного використання запропонованої моделі застосовано методи експертного оцінювання та чисельні методи Рунге-Кутта.
Результати. Ефективність роботи ГТС, відповідно до наведеної моделі, залежить також від витрат на впровадження стандартів. Серед переваг підвищення видатків на стандарти є зростання обсягів фінансування на випадок надзвичайних ситуацій, що має тенденцію до зменшення у часі. Результати розрахунку показали адекватність за пропонованої моделі експертного оцінювання щодо об’єктивності, неупередженості та узгодженості думок експертів.
Висновки. Застосування комплексної математичної моделі дозволяє отримати якісну картину взаємозв’язків між обраними характеристиками. Запропоновано новий підхід до аналізу даних щодо ефективності української ГТС через застосування механізму внесення нових залежностей між затратами на впровадження нових стандартів та затратами на ліквідацію можливих аварійних ситуацій.
Ключові слова: газотранспортна система, ефективність, математична модель, стандарт, технічне діагностування