Характеристика експериментальної роботи з виявлення рівня сформованості соціальної активності студентів в умовах закладу вищої освіти

Кулінченко, ОС
Вайнола, РХ
Nauka innov. 2019, 15(6):89-97
https://doi.org/10.15407/scin15.06.089
Рубрика: Cвіт інновацій
Мова: Англійська
Анотація: 
Вступ. Студентське самоврядування на сьогодні є однією з найбільш дієвих форм самоорганізації студентів, що виступає механізмом представництва та відстоювання прав студентів, чинником самореалізації та розвитку соціальної активності в умовах закладу вищої освіти.
Проблематика. Формування соціальної активності студентів є проблемою сучасної педагогіки, оскільки потребує розробки технологій участі в суспільно значущій діяльності в соціальному середовищі закладу вищої освіти.
Мета. Здійснити характеристику та аналіз етапів експериментальної роботи з оцінки стану сформованості соціальної активності студентів.
Матеріали й методи. Застосовано методи включеного спостереження, опитування, тестування, ранжування, метод модерації, метод незалежних експертних оцінок, методику діагностики соціальної активності студентів Е. Шакірової, методику В. Ядова.
Результати. Проаналізовано та охарактеризовано етапи педагогічної оцінки рівнів сформованості показників і критеріїв соціальної активності студентів. Визначено соціально-педагогічні умови формування соціальної активності студентів: створення структури й органів студентського самоврядування та забезпечення представництва кожної студентської групи, організація діяльності студентського самоврядування з різних напрямків діяльності; самоорганізація життєдіяльності студентів, залучення їх до різних форм роботи органів самоврядування, включення педагогів у роботу студентського самоврядування, їх сприяння поетапному формуванню соціальної активності студентів.
Висновки. Студенти на сьогодні виступають не лише інтелектуальним та демографічним, а й духовним ресурсом нашої країни. Тому соціально-педагогічна підтримка формування та розвитку показників соціальної активності студентства є пріоритетним завданням соціально-виховної роботи закладу вищої освіти.
Ключові слова: соціальна активність, студентське самоврядування, формування соціальної активності студентів