Комп'ютерний програмно-апаратний комплекс персонального відновлення усного мовлення після інсульту

Вовк, МІ
Галян, ЄБ
Куцяк, ОА
Nauka innov. 2020, 16(1):57-72
https://doi.org/10.15407/scin16.01.057
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. Одним з наслідків інсульту є порушення мовленнєвих функцій, серед яких моторна афазія займає значне місце. 
Проблематика. Синтез ефективних методів і засобів відновлення усного мовлення — актуальне науково-прикладне завдання.
Мета. Розробка комп’ютерного комплексу відновлення усного мовлення для масового використання.
Матеріали й методи. Використано структурно-функційне моделювання, міостимуляція, математичний апарат логіки предикатів, мови програмування С#, ActionScript 2.0.
Результати. Розроблено комп’ютерний програмно-апаратний комплекс персонального відновлення усного мовлення «ПРОМОВА-2», який реалізує інноваційну технологію відновлення мовлення на базі тренувань рухів кисті й пальців ураженої руки після інсульту. До складу комплексу входять електронні апарати ТРЕНАР® для тренування моторики кисті за різними методами й програмами міостимуляції та спеціалізований програмний модуль ProMova 1.2 у структурі ПК. Модуль ProMova 1.2 містить: блок діагностики мовленнєвих порушень, який програмно реалізує методику кількісного оцінювання порушень моторного і сенсорного компонентів мовлення; блок допомоги лікарю у формуванні персонального плану тренувань кисті за результатами діагностики; базу медичних карт пацієнта; базу знань для ознайомлення з роботою апаратів ТРЕНАР® і методиками тренування кисті. Супроводжувальна документація (методичні рекомендації з практичного використання комплексу «ПРОМОВА-2», посібник користувача модуля ProMova 1.2) сприятимуть масовому використанню комплексу. Результати клінічної апробації підтвердили більшу ефективність застосування інноваційної технології відновлення мовлення, яку реалізує комплекс, порівняно з базовим курсом реабілітації.
Висновки. Комп’ютерний програмно-апаратний комплекс персонального відновлення усного мовлення «ПРОМОВА-2», який реалізує гаму оригінальних функцій (діагностика, реабілітація, надання знань з технології реабілітації, можна рекомендувати для масового використання.
Ключові слова: інсульт, електронні апарати, комп’ютерний комплекс, міостимуляція, моторика кисті, програмний модуль, реабілітація, усне мовлення