Особливості аналізу ефективності впровадження технологічних інновацій в сільському господарстві

ЗаголовокОсобливості аналізу ефективності впровадження технологічних інновацій в сільському господарстві
Тип публікаціїJournal Article
Year of Publication2020
АвториДорогань-Писаренко, ЛО, Єгорова, ОВ, Панченко, ІГ
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin16.03.027
Об'єм16
Проблема3
РубрикаНаукові основи інноваційної діяльності
Pagination27-38
МоваУкраїнська
Анотація
Вступ. Інноваційна діяльність в аграрній сфері має галузеві особливості, оскільки в економічній, соціальній та екологічній сферах можливі негативні наслідки впровадження окремих інновацій, які повинні оцінюватися за ступенем небезпеки.
Проблематика. Передбачити та розрахувати ймовірні наслідки впровадження інновацій у сільському господарстві складно через відсутність стандарту (протоколу) оцінки інноваційних ризиків. Отже, вдосконалення методичних підходів оцінки ефективності впровадження інновацій у галузях аграрного виробництва залишається актуальним. Крім того, потребують подальшого удосконалення методи аналізу ефективності впровадження інновацій, які узагальнюють позитивні та негативні наслідки у різних аспектах сільськогосподарської діяльності.
Мета. Розробка концепції комплексної оцінки ефективності впровадження технологічних інновацій в аграрному секторі.
Матеріали й методи. Абстрактно-логічний, порівняльного аналізу, монографічний, експертних оцінок. Для аналізу ефективності інновацій запропоновано систему індикаторів, які формувалися з урахуванням прийомів декомпозиції, аналізу та синтезу. Під час відбору показників до системи індикаторів було застосовано контент-аналіз наукової літератури.
Результати. Запропоновано концепцію комплексної оцінки доцільності впровадження окремих технологічних інновацій за інтегральним показником ефективності інновацій, яка враховує можливий вплив інновацій на технологічні, економічні, соціальні та екологічні характеристики різних галузей сільського господарства. Застосування розробленої методики забезпечує можливість прийняття рішення щодо доцільності запровадження певної інновації.
Висновки. Розроблений підхід забезпечує комплексність оцінки, простоту розрахунків, економію часу, мінімізацію суб’єктивності оцінок експертів порівняно з аналогічними методиками аналізу ефективності інновацій.
Ключові словаінновації, ефективність впровадження, сільське господарство