Розробка і впровадження технологічного процесу електророзрядного руйнування міцних донних ґрунтів

1Різун, АР
1Голень, ЮВ
1Денисюк, ТД
1Поздєєв, ВА
1Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України, Миколаїв
Nauka innov. 2007, 3(3):50–54
https://doi.org/10.15407/scin3.03.050
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Російська
Анотація: 
Розроблені технологічні режими і установлені енергетичні витрати, наведені схеми силової дії та дані про продуктивність електророзрядного руйнування міцних донних ґрунтів. Розроблено та виготовлено обладнання і впроваджено технологічний процес. Електророзрядне руйнування відповідає всім вимогам техніки безпеки і нормам продуктивності в умовах реконструкції діючих морських і річних портів та інших споруд
Ключові слова: електророзрядне руйнування, зони руйнування, продуктивність, технологічні режими
Посилання: 
1. Вовченко А. И., Посохов А. А. Управляемые электровзрывные процессы преобразования энергии в конденсированных средах. – К.: Наук. думка, 1992. – 168 с.
2. Вовк А. А., Черный Г. И., Кравец В. Г. Действие взрыва в грунтах. – К.: Наук. думка, 1974. – 207 с.
3. Кушнарев Д. М., Беликов М. П. Взрывные работы в гидромелиоративном и сельском строительстве. – М.: Издательство литературы по строительству, 1972. – 223 с.