Впровадження спеціальних психофізіологічних технологій у систему профвідбору фахівців для авіаційної галузі України

1Бабак, ВП
1Малхазов, ОР
2Харченко, ВП
1Національний авіаційний університет (НАУ), Київ
2Національний авіаційний університет, Київ
Nauka innov. 2007, 3(5):36-52
https://doi.org/10.15407/scin3.05.036
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Українська
Анотація: 
Запропоновані перспективні шляхи реорганізації і впровадження новітніх спеціальних психофізіологічних технологій та технічних засобів у системі профвідбору фахівців в цілому та методи організації підготовки і перепідготовки спеціалістів для авіаційної галузі зокрема.
Ключові слова: профвідбір, психодіагностика, психологічна задача, смислова структура, спеціальні психофізіологічні технології, тестова батарея
Посилання: 
1. Бабак В. П., Харченко В. П., Максимов В. О. та ін. Безпека авіації. / За ред. В. П. Бабака. - К.: Техніка, 2004. - 584 с.
2. Кокун О. М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психофізіологічний аспект забезпечення діяльності. - К.: Міленіум, 2004. - 265 с.
3. Макаренко Н. В. Теоретические основы и методики профессионального психофизиологического отбора военных специалистов. / НИИ проблем военной медицины Украинской военно-медицинской академии. - К., 1996. - 336 с.
4. Малхазов О. Р. Психологія та психофізіологія управління руховою діяльністю. - К.: Євролінія, 2002. - 320 с.
5. Малхазов О. Р., Кокун О. М. Професійний відбір та впровадження новітніх технічних засобів у роботі з персоналом. // Соціальна психологія. - 2005.- № 4 (12). - С. 84-90.
6. Malkhazov A., Cherednichenko Yu. The realization specialties of computer technologies in psychophysiological researches in aviation. / Proceedings of the Second World Congress " Aviation in the XX_st century" "Safety in aviation". - Kiev, NAU. - 2005.- P. 6.43-6.47.
7. Экман П. Психология лжи. - СПб: Питер, 2003. - 270 с.
8. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. - 367 с.
9. Леонова А. Б. Основные подходы к изучению профессионального стресса. // Вестник Моск. Ун-та. - Сер. 14. Психология. - 2000. - № 3. - С. 4-21.
10. Толочек В. А. Современная психология труда: Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2005. - 479 с.
11. Пряжников Н. С., Пряжникова Е. Ю. Психология труда и человеческого достоинства. - М.: Изд-во "Институт практической психологии"; Воронеж: НПО "МОДЭК", 2001. - 352 с.
12. Руководство по психологическому обеспечению отбора, подготовки и профессиональной деятельности летного и диспетчерского состава гражданской авиации Российской федерации, Ч. 1-5. - М.: Министерство транспорта Российской федерации, Государственная служба гражданской авиации. - 2001. - 280 с.