Активність консорціуму бактерій в агроценозах сої на забруднених важкими металами чорноземних територіях Придніпров'я

1Заєць, ІЄ
1Вознюк, ТМ
1Ковальчук, МВ
2Крамарьов, СМ
1Козировська, НО
1Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
2Інститут зернового господарства УААН, Київ
Nauka innov. 2007, 3(6):26-37
https://doi.org/10.15407/scin3.06.026
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Створено ефективний і зручний у використанні мікробіологічний біопрепарат для вирощування рослин, безпечних для здоров'я людей, на територіях, забруднених важкими металами. Препарат перешкоджає надходженню у рослину токсичних елементів, захищає від хвороб, стимулює розвиток рослини в умовах дефіциту поживних речовин. Препарат являє собою консорціум бактерій з комплексом корисних для рослин властивостей, що забезпечує його багатоцільове використання. Він був випробуваний в рамках комплексної програми його вивчення у модельних та природних агроценозах. Основні результати випробування свідчать, що бактерії препарату перешкоджають накопиченню важких металів у надземній частині сої, створюючи тим самим умови для вирощування безпечного врожаю та ремедіації ґрунтів
Ключові слова: біоремедіація, бактерійний препарат, важкі метали, техногенне забруднення ґрунту
Посилання: 

1. Шильников И. А., Лебедева Л. А. Факторы, влияющие на поступление тяжёлых металлов в растения. // Агрохимия. — 1994. - № 10. — С. 91—101.
2. Крамарьов С. М., Яковишина Т. Ф. Техногенне забруднення рухомими формами важких металів ґрунту м. Дніпропетровська та його приміської зони. // Агрохімія і ґрунтознавство. Спец. Випуск до VІ з'їзду УТГА 1 — 5 липня 2002 р., м. Умань. "Ґрунтознавство та агрохімія на шляху до сталого розвитку України". — Книга 3-я. — 2002. —С. 84-85.
3. Ґрунтозахисна біологічна система землеробства в Україні: Монографія. / За ред. Шікули М. К. — К.: Оранта. - 2000. - 389 с.
4. Крамарев С. М., Яковишина Т. Ф., Шевченко В. Н. Экологическая оценка модифицированного сульфатом цинка аммофоса в посевах. // Зерновые культуры. - 2001. - № 3. — С. 14-15.
5. Крамарьов С. М., Яковишина Т. Ф. Детоксикація забруднених важкими металами чорноземів звичайних Придніпров'я. / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. — "Проблеми екології та екологічної освіти", Кривий Ріг, "Видавничий дім", 2006. — С. 8—11.
6. Mahoney P. R., Olson K. D., Porter P. M. et all. Profitability of organic cropping systems in southwestern Minnesota. // Renewable Agriculture and Food Systems. — 2004. - 19(1). — P. 35-46.
7. Козировська Н. О., Негруцька В. В. Біопрепарат для живлення та захисту рослин Клепс. Патент України 44189 А, 2001.
8. Козировська Н. Вітчизняний біопрепарат для рослин чекає на визнання. // Вісник Національної Академії наук України. - 2000. — 12. — C. 24-28.
9. Zaets I., Voznyuk T., Kovalchuk M. et all. Optimization of plant mineral nutrition under growth-limiting conditions a lunar greenhouse. // Kosmichna Nauka i Technologiya. — 2006. — 12, N 4. — P. 1-8.
10. Lee S.-W., Glickmann E., Cooksey D. A. Chromosomal locus for cadmium resistance in Pseudomonasputida consisting of a cadmium-transporting ATPase and a MerR family response regulator.
11. Alonso A., Sanchez P., Martinez J.L. Stenotrophomonas maltophilia D457R contains a cluster of genes from gram-positive bacteria involved in antibiotic and heavy metal resistance. // Antimicrob. Agents Chemother. - 2000. — 44. — P. 1778-1782.
12. Bamberg K. M., Winter W. T., Nakas J. P. Removal of lead and cadmium by derivatized polysaccharides from Klebsiella oxytoca. // Biofilms. — 2004. - 1. —P. 57-63.
13. Yilmaz E., Ensari N. Cadmium biosorption by Bacillus circulans strain EB1. // World J. Microbiol. Biotechnol. 21, N 5. — P. 777.
14. Nies D. H. Microbial heavy-metal resistance. // Appl. Microbiol. Biotechnol. — 1999. - 51. — P. 730-750.
15. Burd G. I., Dixon D. G., Glick B. R. Plant growthpromoting bacteria that decrease heavy metal toxicity in plants. // Can. J. Microbiol. — 2000. — 46, N 3. — P. 237-245.
16. Faisal M., Hasnain S. Bacterial Cr(VI) reduction concurrently improves sunflower (Helianthus Annuus L.) growth. // Biotechnol. Lett. — 2005. — 27, N 13. — P. 943-947.
17. Rajkumar M., Nagendran R., Lee K. J., Lee W. H., Kim S. Z. Influence of plant growth promoting bacteria and Cr(6+) on the growth of Indian mustard. // Chemosphere. - 2006. — 62, N 5. — P. 741-748.
18. Шевченко О. В., Будзанівська І. Г., Патика В. П. та ін. Вплив важких металів на перебіг вірусних інфекцій рослин. — К.: Фітоцентр. — 2003. — 224 с.
19. Le Duc D., Terry N. Phytoremediation of toxic trace elements in soil and water. // J. Ind. Microbiol. Biotechnol. — 2005. — 32. — P. 514-520.
20. Власова С. Н., Шабунина Е. И., Переслегина И. А. Активность глутатионзависимых ферментов эритроцитов при хронических заболеваниях печени у детей. // Лаб. дело. — 1990. — № 8. — С. 19-21.
21. Семчишин Г., Лущак В., Огори К. Возможные причины различий в чувствительности к кислороду двух штаммов Escherichia coli. // Биохимия. - 2005. — 70, вып. 5. — С. 514 — 522.
22. Сорочинський Б. В., Козировська Н. О. Біотехнологічні аспекти проблеми фіторемедіації об'єктів навколишнього середовища від радіонуклідних забруднень.// В сб.: Агробіотехнологія. — 1998. — вип. 2. — С. 123-130.
23. Schutzendubel A., Schwanz P., Teichmann T., Gross K., Langenfeld-Heyser R., Godbold D. L., Polle A. Cadmium-induced changes in Cadmiuminduced changes in antioxidative systems, hydrogen peroxide content, and differentiation in Scots pine roots // Plant Physiol. - 2001. - 127, N 3. - Р. 887-898.
24. Pereira G. J. G., Molina S. M. G., Leа P. J., Azevedo R. A. Activity of antioxidant enzymes in response to cadmium in Crotalaria juncea. Plant and Soil. - 2004. — 239. — P. 1123-1132.
25. Essa A. M., Creamer N. J., Brown N. L., Macaskie L. E. A new approach to the remediation of heavy metal liquid wastes via off-gases produced by Klebsiella pneumoniae M426. // Biotechnol. Bioeng. — 2006. — 95, N 4. — P. 574-583.
26. Stohs S. J., Bagchi D., Hassoun E., Bagchi M. Oxidative mechanisms in toxicity of metal ions. Free Radic. Biol. Med. — 2001. — 18. — P. 321-326.
27. Yang X. D., Dong C. J., Liu J. Y. A plant mitochondrial phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase: its precise localization and higher enzymatic activity. // Plant Mol. Biol. - 2006. — 62, N 6. - P. 951-962.
28. Freeman J. L., Garcia D., Kim D., Hopf A., Salt D. E. Constitutively elevated salicylic acid signals glutathione-mediated nickel tolerance in Thlaspi nickel hyperaccumulators. // Plant Physiol. — 2005. — 137. — P. 1082-1091.
29. Van Peer R., Niemann G. J., Schippers B. Induced resistance and phytoalexin accumulation in biological control in Fusarium wilt of carnation by Pseudomonas sp. strain WCS417r. // Phytopathology. — 1991. —81. — P. 728-734.
30. Wei G., Klopper J. W., Tuzun S. Induction of systemic resistance of cucumber to Colleotrichum orbiculare by select strains of plant growth-promoting rhizobacteria. // Phytopathology. - 1991. - 81. -P. 1508-1512.
31. Israr M., Sahi S.V., Jain J. Cadmium accumulation and antioxidative responses in the Sesbania drummondii callus. Arch. Environ. Contaminat. Toxicol. —2006. — 50. — P. 121-127.