Методика експериментального обґрунтування технологічних параметрів апаратів із застосуванням фонтануючого шару

1Тимошенко, ВІ
1Книшенко, ЮВ
1Ляшенко, ЮГ
1Дешко, ГЄ
1Осадчий, ОВ
1Інститут технічної механіки НАН України і НКА України, Дніпропетровськ
Nauka innov. 2008, 4(2):21-32
https://doi.org/10.15407/scin4.02.021
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Російська
Анотація: 
Запропонована методика обґрунтування конструктивних і режимних параметрів технологічних апаратів з фонтануючим шаром сипучих матеріалів на основі експериментального моделювання газодинамічних процесів на маломасштабній і повномасштабній установках. На основі результатів експериментів на установках різного масштабу сформульовані вимоги до конструкції робочої частини технологічного апарату, рівня початкового заповнення вихідним продуктом і режиму подачі газової суміші для забезпечення ефективного протікання технологічного процесу з фонтануючим шаром. Отримано залежності для визначення пускового тиску, тисків і швидкостей, що відповідають початку й кінцю стійкого фонтанування для різних сипучих матеріалів на маломасштабній та повномасштабній установках. Отримані результати корелюють із відомими літературними даними й можуть бути використані при розробці технологічних апаратів, що працюють у режимі фонтануючого шару.
Ключові слова: експериментальна установка, масштабний ефект, моделювання, сипучий матеріал, технологічний апарат, фонтануючий шар
Посилання: 
1. Матур К., Эпстайн Н. Фонтанирующий слой. — Л.: Химия, 1978. — 288 с.
2. Романков П. Г., Рашковская Н. Б. Сушка во взвешенном состоянии. — Л.: Химия, 1979. — 272 с.
3. Сударушкин Ю.К., Павлюк В.В., Махов А.Н. Конвективно-лучевая сушка композиционного материала на основе полиамида в фонтанирующем слое // Журнал прикладной химии, 2005. — Т. 78, вып. 12. — С. 2008—2010.
4. Василишин М.С., Братилов Б.И., Петров Е.А. и др. Установка с фонтанирующим слоем инертной насадки для сушки водносуспензии ультрадисперсного алмаза // Химическая промышленность, 2003, Т. 80, № 4. —С. 48—51.
5. Теплицкий Ю.С., Ковенский В.И. Дисперсные системы со взвешенными частицами: проблема масштабирования и критерии гидродинамического подобия // Инженерно-физический журнал, 1999, Т. 72, № 2. —С. 312—316.
6. Попов С.И. Экспериментальные исследования процесса сушки кормосмеси // Вестник Донского государственного технического университета, 2005, Т. 5, 31(23). — С. 92—100.
7. Рабинович М.И. Тепловые процессы в фонтанирующем слое. — К.: Наук. думка, 1977. — 170 с.
8. Лыков Н.В. Сушка в химической промышленности. —М.: Химия, 1970. — 432 с.
9. Идельчик И.Е. Аэрогидродинамика технологических аппаратов. — М.: Машиностроение, 1983. — 351 с.
10. Бабуха Г.Л., Рабинович М.И. Механика и теплообмен потоков полидисперсной газовзвеси. — К.: Наук. думка, 1969. — 211 с.
11. Горбис З.Р. Теплообмен и гидромеханика дисперсных сквозных потоков. — М.: Энергия, 1970. — 424 с.