Розробка імунохімічних тест-систем для контролю протидифтерійного імунітету в популяції людей

1Кабернюк, АА
1Олійник, ОС
1Редчук, ТА
1Романюк, СІ
1Колибо, ДВ
2Євтушенко, ВВ
3Головач, ОВ
2Крамарєв, CО
1Комісаренко, СВ
1Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ
2Кафедра дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. О.О. Богомольця, Київ
3Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня, Київ
Nauka innov. 2008, 4(3):22-31
https://doi.org/10.15407/scin4.03.022
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Розроблено тест-системи, які дають можливість швидко і ефективно оцінювати стан протидифтерійного імунітету. Представлено прототипи імунохімічних тест-систем на основі методів імуноферментного аналізу та імунохроматографії з використанням наночастинок колоїдного золота для оцінки рівня антитіл до субодиниць А та В дифтерійного токсину у сироватці крові людини. Як антигени використовувались рекомбінантні субодиниці дифтерійного токсину, що дало можливість визначити специфічність протидифтерійних антитіл в досліджуваних сироватках.
Ключові слова: імуноферментний аналіз, імунохроматографія, дифтерія, оцінка протективного імунітету, рекомбінантні субодиниці дифтерійного токсину
Посилання: 
1. Шлегель Г. Общая микробиология. — М.: Мир, 1987. — 567 c.
2. Wiester M.J., Bonventre P.F., Grupp G. Estimate of myocardial damage induced by diphtheria toxin. // J. Lab. Clin. Med. — 1973. — Vol. 81, P. 354-364.
3. Bowman C.G., Imhoff J.G., Bonventre P.F. Specificity of diphtheria toxin action on heart and muscle tissues of guinea pigs // Infect. Immun. — 1970. — Vol. 2, P. 686-688.
4. Chin K.Y., Huang C.H. Myocardial necrosis in diphtheria // Am. Heart. J. — 1941. — Vol. 22, P. 690-701.
5. Деміховська О.В., Чудна Л.М. Епідемія дифтерії в Україні: підсумки та узагальнення // Український медичний часопис. — 1999. — Т. 3(11), С. 56-58.
6. Choe S., Bennett M. J., Fujii G. The crystal structure of diphtheria toxin // Nature. — 1992. — Vol. 357, N 6375. — P. 216-222.
7. Rolf J. M., Eidels L. Structure-function analyses of diphtheria toxin by use of monoclonal antibodies // Infect Immun. — 1993 — Vol. 61(3), P. 994-1003.
8. Rolf J. M., Eidels L. Characterization of the diphtheria toxin receptor-binding domain // Mol. Microbiol. — 1993. — Vol. 7(4), P. 585-591.
9. Патент 23009 UA, 7 МПК А61К 39/44. Штам Escherichia coli K12 "inv" sbA — продуцент рекомбінантної неактивної субодиниці А дифтерійного токсину Corynebacterium diphtheriae / С.В. Комисаренко, Д.В. Колибо, С.И. Романюк и др. Опубл. 10.05.2007. Бюл. № 5.
10. Патент 22160 UA, 7 МПК А61К 39/44, 47/48. Штам Escherichia coli K12 "inv" sbВ — продуцент рекомбінантної неактивної субодиниці В дифтерійного токсину Corynebacterium diphtheriae / С.В. Комисаренко, Д.В. Колибо, С.И. Романюк и др. Опубл. 10.04.2007. Бюл. № 4.
11. Антитела. Методы: Кн.1 / Под ред. Д. Кетти. — М.: Мир, 1991. — 287с.
12. Degushi M., Yamashita N., Kagita M., Nakano T. Evaluation of four immunochromatography assay methods for HBs antigen detection // JJCLA. — 2000. — Vol. 25, P. 707-709.
13. Dykman L.A., Matora L.Yu., Bogatyrev V.A. Use of colloidal gold to obtain antibiotin antibodies // J. Microbiol. Meth. — 1996. — Vol. 24, P. 247-248.
14. Khlebtsov N.G., Bogatyrev V.A., Dykman L.A., Melnikov A.G. Spectral extinction of colloidal gold and its biospecific conjugates // J. Coll. Interf. Sci. — 1996. — Vol. 180, P. 436-445.
15. Дыкман Л.А., Богатырев В.А. Коллоидное золото в твердофазных методах анализа // Биохимия. — 1997. — Т. 6, С. 411-418.
16. Holgate C.S., Jacson P., Pollard K., Lunny D. Effect fixation on T and B lymphocyte surface membrane antigen demonstration in paraffin processed tissue // J. Pathol. — 1986. — Vol. 149(4), P. 293-300.
17. Ellis I.O., Bell J., Bancroft J.D. Polarized incident light microscopical enhancement of immunogold and immunogold-silver preparations: its role in immunohistology // J. Pathol. — 1989. — Vol. 159, P 6-13.
18. Nato F., Bontannier A., Rajerison M., Grosjean P. One-step immunochromatographic dipstick test for rapid detection of vibrio cholerae O1 and O139 in stool samples // Clin. Diagn. Lab. Immunol. — 2003. — Vol. 10(3). — P. 476-478.
19. Энглер К.Х., Норн Д., Козлов Р.С., и др. Быстрые фенотипические методы определения дифтерийного токсина у клинических штаммов коринобактерий // КМАХ. — 2001. — Т 3, С. 82-92.
20. Lonnberg M., Carlsson J. Quantitative detection in the attomole range for immunochromatographic tests by means of flatbed scanner // Anal. Biochem. — 2001. — Vol. 293(2), P. 224-231.
21. Ono T., Kawamura M., Arao S., Nariuchi H. A highly sensitive quantitative immunochromatography assay for antigen specific IgE // J. Immunological methods. — 2003. — Vol. 272(1-2), P. 211-218.
22. Horisberger M, Clerc M.F. Labelling of colloidal gold with protein A. A quantitative study // Histochemistry. — 1985. — Vol. 82(3), P. 219 223.