Інноваційні можливості в академічних установах

1Гриньов, БВ
1Стадник, ПО
1Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, Харків
Nauka innov. 2008, 4(5):75-80
https://doi.org/10.15407/scin4.05.075
Рубрика: Світ інновацій
Мова: Українська
Анотація: 
Розглянуто особливості здійснення інноваційної діяльності в наукових академічних установах і шляхи підвищення ефективності просування практичних результатів прикладних розробок на ринок високотехнологічної продукції. Зроблено оцінку впливу співвідношення обсягів бюджетного і договірного фінансування на ефективність проведення досліджень.
Ключові слова: інноваційна діяльність, академічні установи, бюджетне фінансування, наукоємна продукція, фундаментальні і прикладні дослідження
Посилання: 
1. Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації. Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України // К.: Парламентське видавництво, 2007. — 304 с.
2. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України, Т.2. // К.: Фенікс, 2007. — 564 с.
3. Гринев Б.В., Гусев В.А. Инноватика // Харьков: Институт монокристаллов, 2004. — 456 с.