Розробка і впровадження технологічного процесу електророзрядного очищення платформ від біологічного обростання

1Різун, АР
1Богуславський, ЛЗ
1Голень, ЮВ
1Денисюк, ТД
1Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України, Миколаїв
Nauka innov. 2008, 4(6):66-70
https://doi.org/10.15407/scin4.06.066
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Російська
Анотація: 
Обґрунтовано використання імпульсного коронного розряду в морській воді для руйнування біообростання стаціонарних платформ. Запропоновані найбільш ефективні схеми і параметри електророзрядного способу очищення, створено устаткування для його реалiзацiї. Впровадження електророзрядної технології дасть можливість істотно зменшити витрати засобів на ремонтні роботи морських стаціонарних платформ та в 2-3 рази скоротити витрати енергії і терміни виконання ремонтних і профілактичних робіт.
Ключові слова: імпульсний коронний розряд, біологічне обростання, морська стаціонарна платформа, очищення металоконструкцій, хвиля стиску
Посилання: 
1. Электроразрядная очистка поверхностей технологического оборудования от нежелательных неметаллических отложений / Т.Д. Денисюк, А.Р. Ризун, Ю.В. Голень // Электронная обработка материалов, 2007. — № 6. — С. 50-52.
2. Динамика импульсного коронного разряда в водных электролитах / Л.З. Богуславский, В.В. Кучеренко, Е.В. Кривицкий // Николаев, 1993. — 41 с. (Препринт ИИПТ НАНУ, № 22).
3. Исследование зажигания многофакторного коронного разряда в слабопроводящих электролитах / Л.З. Богуславский, Е.В. Бристецкий, Е.В. Кривицкий // Теория, эксперимент, практика электроразрядных технологий. — 2002. — Вып. 4. — С. 7-15.
4. Динамика электровзрыва в жидкости / Е.В. Кривицкий. — Киев: Наук. думка, 1986. — 208 с.
5. Математическое моделирование коронного разряда в сильных водных электролитах / В.В. Шамко, Л.З. Богуславский // Теория, эксперимент, практика электроразрядных технологий. — 2002. — Вып. 4. — С. 34-44.
6. Определение скорости прорастания импульсной короны в сильных электролитах / С.А. Хайнацкий, В.В. Шамко, Л.З. Богуславский // Электронная обработка материалов. — 2005. — № 5. — С. 42-47.
7. Теоретические основы инженерных расчетов энергетических и гидродинамических параметров подводного искрового разряда / В.В. Шамко, В.В. Кучеренко // Николаев, 1991. — 51 с. (Препринт ИИПТ НАН Украины, № 18).