Вітрова електрична турбогенераторна установка ТГ-750

1Голубенко, МС
1Олішевська, ВЄ
1Курдюков, СД
1Олішевський, ГС
1Курдюков, СС
1ПКТБ "Конкорд", Національний гірничий університет, Дніпропетровськ
Nauka innov. 2008, 4(6):71-77
https://doi.org/10.15407/scin4.06.071
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Російська
Анотація: 
Описана конструкція нової вітроелектричної турбогенераторної установки ТГ-750, яка вiдрiзняється від традиційних світових зразків трилопатевих машин. Hовi технiчнi рішення дали можливість зменшити масу установки порівняно з західними агрегатами на 25 %, знизити її вартість на 20 %, одержати стабільно високі значення ККД.
Ключові слова: багатополюсний генератор, безмультиплікаторна схема, вiтpoвa електрична турбогенераторна установка, вітроколесо, маса установки, потужність турбіни, ротор
Посилання: 
1. Волчок И.П., Беликов С.Б. Системы современных технологий. — Запорожье: Изд. ОАО "Мотор Сич", 2004. — 352 с.
2. Волчок І.П., Плескач В.М., Шестаков І.А. Сучасні виробничі технології у машинобудуванні та металургії. — Запоріжжя: Дике Поле, 2006. — 360 с.
3. Энергетический менеджмент / А.В. Праховник, А.И. Соловей, В.В. Прокопенко и др. Под общ. ред. А.В. Праховника. — К: ІЕЕ НТУУ КПИ, 2001. — 472 с.
4. Корчемпий М., Федорейко В., Щербань В. Енергозбереження в агропромисловому комплексі. — Тернопіль, 2001. — 976 с.
5. Твайделл У.А. Возобновляемые источники энергии. — М.: Энергоиздат, 1990. — 392 с.