Організація промислового виготовлення препарату Флокалін — нового вітчизняного міотропного спазмолітіка і кардіопротектора

1Мойбенко, ОО
1Струтинський, РБ
2Ягупольський, ЛМ
3Мохорт, МА
4Шаламай, АС
1Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Київ
2Інститут органічної хімії НАН України, Київ
3ДУ Інститут фармакології і токсикології АМН України, Київ
4ВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Київ
Nauka innov. 2009, 5(1):80-84
https://doi.org/10.15407/scin5.01.080
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Розроблена технологічна високорентабельна схема синтезу нового вітчизняного кардіопротекторного препарату Флокалін, придатна для впровадження в промислове виробництво. Вироблена нова лікарська форма препарату — таблетка. Показано, що новий Флокалін має виражені кардіопротекторні властивості та зменшує розмір інфарту міокарда порівняно з контрольними даними на 34 %. Одним із механізмів кардіопротекції при експериментальній гострій ішемії/реперфузії може бути зростання пропорції активності cNOS/ iNOS.
Ключові слова: ішемія/реперфузія, кардіопротекція, лікарська форма, нешкідливість, флокалін
Посилання: 
1. Nichols C.G., Lederer W.J. Adenosine triphosphate-sensitive potassium channels in the cardiovascular system // Am J Physiol. — 1991. — Vol.261, №6. — P. H1675-H1686.
2. Yao Z., Cavero I., Gross G.J. Activation of cardiac KATP channels: an endogenous protective mechanism during repetitive ischemia // Am J Physiol. — Vol. 264. — (Heart Circ Physiol 33). — 1993, № 2. — P. H495-H504.
3. Cavero I., Djellas Y., Guillon J-M. Ischemic myocardial cell protection conferred by the opening of ATP-sensitive potassium channels // Cardiovasc Drags Ther. — 1995 . — Vol. 9, № 2. — P. 245-255.
4. Sanada S., Kitakaze M., Asanuma H. et all. Role of mitochondrial and sarcolemmal KATP channels in ischemic preconditioning of the canine heart // Am. J. Physiol. Heart. Circ. Physiol. — 2001. — Vol. 280. — P. 256-263.
5. Мойбенко О.О., Струтинський Р.Б., Ягупольський Л.М., Мохорт М.А. Розробка та підготовка до впровадження нового вітчизняного кардіопротекторного препарату — фторвмісного активатора АТФ-залежних калієвих каналів Флокалін // Nauka innov. 2006, 2(6):77-82
6. Струтинський Р.Б. Дослідження впливу нових активаторів АТФ-залежних калієвих каналів на функції серця та вазомоторні реакції в нормальних та патологічних умовах // Автореферат дисертації на пошук ученого ступеня кандидата біологічних наук: 14.03.04 — Київ. — 2002. — 20 с.
7. Струтинський Р.Б., Мойбенко О.О. Моделювання активності АТФ-залежних калієвих каналів у аорті нормотензивних та гіпертензивних тварин // Фізіол. журн. — 2000. — Т. 46, № 6. — С. 54-60.
8. Струтинський Р.Б., Мойбенко О.О., Пивовар С.М. та ін. АТФ-чутливі калієві канали та зміни їх функціональної активності при стрептозотоцин-викликаному цукровому діабеті // Фізіол. журн. — 2003. — Т. 49, № 6, С. 22-31.
9. Струтинський Р.Б., Мойбенко О.О., Ягупольський Л.М. Дослідження вазомоторних ефектів нових фторвмістних синтетичних активаторів АТФ-залежних калієвих каналів // Фізіол. журн. — 2000. — Т. 46, № 4. — С. 17-23.
10. Струтинський Р.Б., Мойбенко О.О., Ягупольський Л.М. та ін. Дослідження кардіопротекторних ефектів нового фтормісного активатора АТФ-залежних калієвих каналів // Фізіол. журн. — 2001. — Т. 47, № 2. — С. 16-23.
11. Ягупольський Л.М., Петко К.І., Фіалков Ю.А. та ін. Заявка на патент України № а2008 01036 від 29 січня 2008 року. N-(4-Дифторометоксифеніл)-N'-1,2,2-триметилпропіл-N''-ціаногуанідин (Флокалін), що проявляє міотропноспазмолітичну і кардіопротекторну дію, та спосіб його одержання.