Стан та проблеми України в контексті розвитку ринків високотехнологічних товарів та послуг

1Федулова, ЛІ
1Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ
Nauka innov. 2009, 5(3):40-48
https://doi.org/10.15407/scin5.03.040
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Виявлено характерні тенденції та встановлено проблеми розвитку високотехнологічного сектора економіки України. Проаналізовано фактори, які впливають на місце України на світовому ринку високотехнологічних товарів та послуг. Розроблено прогнозні напрями розвитку ринку українських високотехнологічних товарів та запропоновано заходи щодо їх реалізації..
Ключові слова: високотехнологічні послуги, високотехнологічні товари, пріоритетні напрями, ресурсне забезпечення, структура експорту-імпорту, сценарії розвитку