Вдосконалення технологічних схем процесу прокатки-розділення з використанням непривідних деформаційно-ділильних пристроїв

1Жучков, СМ
2Горбаньов, АО
2Колосов, БМ
1Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, Дніпропетровськ
2Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, Дніпропетровськ
Nauka innov. 2009, 5(5):47-56
https://doi.org/10.15407/scin5.05.047
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Російська
Анотація: 
Створено технічні рішення, що передбачають використання в процесі прокатки-розділення спеціальних кантувальних калібрів. Вперше розроблені методики визначення параметрів кантувальних калібрів з врахуванням специфіки технології здвоєної прокатки-розділення.
Ключові слова: кантувальні калібри, методики визначення параметрів калібрів, прокатка-розділення, теорія кручення стрижнів
Посилання: 
1. Совершенствование технологии сдвоенной прокатки арматурных профилей на стане 320/150 / С.М. Жучков, А.Н.Бондаренко, В.Н.Асанов, В.Ф.Дышлевич // Сталь. — 1994. — № 2. — С. 48-51.
2. Пути совершенствования технологии сдвоенной прокатки арматурных профилей на стане 320/150 Белорусского металлургического завода / С.М. Жучков, А.Н. Бондаренко, В.Н. Асанов и др. // Научно-технический сборник статей Совершенствование технологических процессов на Белорусском металлургическом заводе Жлобин: Часть 1. Сталеплавильное производство. Прокатное производство: 1994. — С. 71-79.
3. Кассета для продольного разделения раската / Э.В. Сивак, С.М. Жучков, Л.В. Кулаков и др. / ”Металлург”. — 1996. — № 12. — С. 33.
4. Авторское свидетельство 1358163 (СССР), МКИ В21В/1/02. Кассета для продольного разделения раската / С.М. Жучков, Л.В. Кулаков, Э.В. Сивак (Украина) и др. // № 3997763/22—02; Заявл. 24.12.85; непубликуемое (для служебного пользования).
5. Патент 2055653 (Российская Федерация), МКИ В2IB/1/02. Способ сдвоенной прокатки арматурных профилей / В.Н. Асанов (Республика Беларусь), С.М. Жучков (Украина), А.Н.Бондаренко (Республика Беларусь) и др. // № 5065938/02; Заявл. 13.10.92; Опубл. 10.03.96, Бюл. № 7. — 5 с.
6. Патент 2089305 (Российская Федерация), МКИ В2IB/1/02, Способ калибровки валков непрерывного стана / С.М. Жучков (Украина), А.Н. Бондаренко, В.Ф. Дышлевич (Республика Беларусь) и др. // № 95103324; Заявл. 11 .04.94; Опубл. 10.09.96, Бюл. № 7. — 5 с.
7. Патент (Украина), МКИ В21В 1/02. Спосіб калібрування валків безперервного стана / С.М. Жучков (Украина), А.Н.Бондаренко, В.Ф.Дышлевич (Республика Беларусь) и др. // № 94076272; Заявл. 18.07.94; Дейс т вует с 18.07.94; Зарегистрировано 17.02.98.
8. Патент 2026 (Республика Беларусь), МКИ В21В/1/02. Система калибровки валков непрерывного сортового прокатного стана / С.М. Жучков (Украина), А.Н. Бондаренко, В.Ф. Дышлевич (Республика Беларусь) и др. // № 1878. Заявл. 11.04.94. Зарегист рировано 11.04.96. Действует с 14.10.97.
9. Надаи А. Пластичность и разрушение твердых тел. — М.: Мир, 1969. — С. 863.
10. Чекмарев А.П., Чернобривенко Ю.С. Роликовая арматура прокатных станов. — М.: Металлургия, 1964. — 256 с.
11. Горбанев А.А., Жучков С.М., Бондаренко А.Н., Колосов Б.Н., Киселев А.П. Задачи определения условий кантовки раската в межклетьевом промежутках непрерывного сортового стана при реализации процесса прокатки-разделения. — М.: Производство проката. — 2003. — № 9. — С. 14-17.
12. Теория прокатки: Справ. / А.И. Целиков, А.Д. Томленов, В.И. Зюзин и др. — М.: Металлургия, 1982. — 335 с.
13. Жучков С.М., Бондаренко А.Н., Горбанев А.А., Колосов Б.Н., Киселев А.П. Анализ силового взаимодействия элементов калибра и раската при использовании кантующих квадратных калибров в процессе прокатки-разделения. — М.: Производство проката. — 2003. — № 11. — С. 10-15.