Оптимізація тепломасообмінних і гідродинамічних процесів у технології термовакуумної обробки молока

1Долінський, АА
1Шурчкова, ЮО
1Іваницький, ГК
1Целень, БЯ
1Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ
Nauka innov. 2010, 6(1):59-68
https://doi.org/10.15407/scin6.01.059
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Російська
Анотація: 
Розглянуто особливості технології термомеханічної обробки молока та молочних продуктів з використанням конденсаційно-випарної схеми регенерації тепла. На основі експериментальних і теоретичних досліджень встановлено оптимальні режими роботи промислових апаратів, які використовуються в даній технології, і запропоновано методи підвищення їх енергетичної ефективності..
Ключові слова: випаровування, енергетична ефективність, конденсація, краплина, молоко, термовакуумна обробка
Посилання: 
1. Долинский А.А., Иваницкий Г.К. Тепломассообмен и гидродинамика в паро-жидкостных дисперсных средах. Теплофизические основы дискретно-импульсного ввода энергии. — К.: Наук. думка, 2008. — 381 с.
2. Шурчкова Ю.А. Адиабатное вскипание. — К.: Наук. думка, 1999. — 278 с.
3. Горбатова К.К. Химия и физика белков молока. — М.: Колос, 1993. — 192 с.
4. Шурчкова Ю.О., Ромоданова В.О., Недбайло А.Є., Целень Б.Я. Особливості якісних змін білкового складу молока в процесі термовакуумної обробки // Харчова і переробна промисловість. — 2009. — № 1 (353). — С. 25-27.