Портативна система SKOP-8М для вимірювання та аналізу сигналів акустичної емісії

1Скальський, ВР
1Клим, БП
1Плахтій, РМ
1Почапський, ЄП
1Станкевич, ОМ
1Толопко, ЯД
1Великий, ПП
1Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Львів
Nauka innov. 2010, 6(3):20-29
https://doi.org/10.15407/scin6.03.020
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Описано принципи побудови й функціональні можливості вузлів і блоків аналогової та цифрової обробки сигналів модернізованої портативної 8-канальної системи SKOP-8M для виміру й аналізу сигналів акустичної емісії. Показано, що вони виконані з урахуванням тенденцій розвитку сучасної схемотехніки та із застосуванням елементної бази відомих світових виробників. Подано короткий опис розробленого програмного забезпечення системи, проілюстровані його можливості для оперативного відбору, попередньої обробки, візуалізації і збереження акусто-емісійної інформації. Розглянуто конструкційне виконання електронних вузлів і блоків, наведені основні технічні характеристики системи.
Ключові слова: акустична емісія, багатоканальна портативна вимірювальна система, програмне забезпечення, технічне діагностування
Посилання: 
1. Скальський В.Р., Коваль П.М. Акустична емісія під час руйнування матеріалів, виробів і конструкцій. Методологічні аспекти відбору та обробки інформації. — Львів: Сполом, 2005. — 396 с.
2. Скальський В.Р., Демчина Б.Г., Карпухін І.І. Руйнування бетонів і акустична емісія (огляд). Повідомлення 2. Корозія залізобетону. Апаратурні засоби. АЕ — контроль та діагностика будівельних споруд // Технич. диагностика и неразрушающий контроль. — 2000. — № 2. — C. 9-27.
3. ДСТУ 4227-2003. Настанови щодо проведення акустико-емісійного діагностування об’єктів підвищеної небезпеки. — К: Держспоживстандарт України, 2003. — 26 с.
4. Скальский В.Р. Прибор для регистрации сигналов акустической эмиссии СВР-4 // Технич. диагностика и неразруш. контроль. 1995. — № 1. — С. 71-79.
5. Скальський В.Р., Пустовой В.М., Бархан А. Портативний накопичувач виборок сигналів акустичної емісії SVR — 6. // Технич. диагностика и неразруш. контроль. — 1999. — № 3. — С. 35-46.
6. Скальський В.Р., Карпухін І.І. Модернізований портативний накопичувач виборок сигналів акустичної емісії СК-7 // Зб. наук. праць ФМІ НАН України «Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів», Київ–Львів, 2002. — Вип. 7. — С. 77-82.
7. Восьмиканальний портативний прилад акустичної емісії / В.Р. Скальський, Б.О. Оліярник, Р.М. Плахтій, Р.І. Сулим // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Радіоелектроніка та телекомунікації. — 2005. — № 534. — С. 54-63.
8. Филоненко С.Ф. Акустическая эмиссия. Измерения, контроль, диагностика. — К.: КНУЦА, 1999. — 304 с.
9. Дослідження приладів для акустико-емісійного контролю та діагностування зварних конструкцій / А.Я. Недосєка, С.А. Недосєка, А.А. Грузд та ін. // Зб. наук. статей «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин». — К.: Вид-во ІЕЗ. ім. Є.О. Патона НАНУ, 2009. — С. 118-122.
10. MISTRAS 2001. AEDSP-32/16. User’s manual. — Rev. 1. PAC Part Number 6300-1000. — 1995. — 300 p.
11. Ямагучі К. Системи акустико-емісійного контролю // Хіхакай кенса. — 1988. — 38, № 6. — С. 498-502.
12. CGR Locamat: Multichnnel acoustic emission sourse localization system / Prospect of Corporation CGR. — Paris, 1982. — 12 p.
13. Назарчук З.Т., Скальський В.Р. Акустико-емісійне діагностування елементів конструкцій: Науково-технічний посібник у 3 т. — К.: Наук. думка, 2009. — 877 с.
14. Аналоговий тракт відбору і обробки сигналів акустичної емісії / Скальський В.Р., Оліярник Б.О., Плахтій Р.М., Сулим Р.І. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. — 2005. — № 537. — С. 116-121.
15. Блоки цифрової обробки сигналів акустичної емісії / В.Р. Скальський, Б.О. Оліярник, Р.М. Плахтій, Р.І. Сулим // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Автоматика, вимірювання та керування — 2005. — № 530. — С. 162-170.
16. Деякі аспекти програмного забезпечення приладів акустичної емісії / В.Р. Скальський, Б.О. Оліярник, Р.І. Сулим, Р.М. Плахтій // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Автоматика, вимірювання та керування. — 2005. — № 531. — С. 99-107.
17. Портативний прилад для акустико-емісійного діагностування об’єктів нафто- і газотранспортного комплексу / В.Р. Скальський, Б.О. Оліярник, Р.М. Плахтій, Р.І. Сулим // Методи та прилади контролю якості. — 2006. — № 17. — С. 7-12.