Інформаційно-аналітична система для аналізу комплексних ризиків природно-техногенних та соціально-економічних загроз в галузі житлово-комунального господарства України

1Пепеляєв, ВА
1Кнопов, ПС
1Атоєв, КЛ
1Бігдан, ВБ
1Чорний, ЮМ
1Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Київ
Nauka innov. 2010, 6(3):39-46
https://doi.org/10.15407/scin6.03.039
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Розроблено інформаційну систему для оцінки комплексних ризиків природно-техногенних та соціально-економічних загроз в системі житлово-комунального господарства. Система дає можливість: 1) оцінювати деформації простору безпеки в умовах підвищення невизначеності; 2) досліджувати динаміку ризику надзвичайних ситуацій як функцію техногенних, екологічних, соціальних та економічних змінних; 3) оцінювати ризик природно-техногенних та соціально-економічних надзвичайних ситуацій для аналізу поточної ситуації та прийняття управлінських рішень щодо реформування ЖКГ.
Ключові слова: інформаційні технології, аналіз ризику, управління складними системами
Посилання: 
1. Атоев К.Л., Пепеляев В.А. Математическая модель для исследования влияния флуктуаций на трансформацию пространства техногенной безопасности // Таврический вестник информатики и математики. — 2006. — № 1. — С. 116-126.
2. Атоев К.Л., Пепеляев В.А Моделирование механизмов возникновения нестабильности сложных систем // Теорія оптимальних рішень. — 2007. — № 6. — С. 51-58.
3. Атоев К.Л., Пепеляев В.А. Моделирование влияния системных рисков на устойчивое развитие общества // Компьютерная математика. — 2009. — № 1. — С. 37-48.
4. Atoyev K., Tomin A., Aksionova T. Global changes, new risks, and novel methods and tools of their assessment. Modeling and management of environmental security in Ukraine // Managing Critical Infrastructure Risks (Ed by I. Linkov et al.) — 2007. — Springer Netherlands. — P. 339-351.
5. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2007 році / Шандра В.М., Філіпчук Г.Г., Патон Б.Е. та ін. — К: Чорнобиль Інтерінформ, 2008. — 229 с.
6. Качинський А.Б. Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та математичні методи. — К.: Інститут проблем національної безпеки, 2004. — 472 с.
7. Викиди шкідливих речовин та парникових газів у атмосферу від стаціонарних джерел забруднення у 2008 році — Експрес-випуск Державного комітету статистики № 50 від 11.03.2009.
8. Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2007 році. // К.: Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства, 2008. – 567 с.
9. Акимов В.А., Потапов Б.В., Радаев Н.Н. Сравнительная оценка безопасности регионов по статистическим данным // Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях, 1998. — № 11. — С. 79-85.