Система корозійного моніторингу трубопроводів

1Поляков, СГ
1Клименко, АВ
1Коваленко, СЮ
1Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ
Nauka innov. 2010, 6(5):25-28
https://doi.org/10.15407/scin6.05.025
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Українська
Анотація: 
Розроблена система корозійного моніторингу трубопроводів (СКМТ), призначена для визначення місць пошкодження захисного покриття, вимірювання потенціалів (корозійних, поляризаційних, захисних, поперечного поздовжнього градієнтів) трубопроводу, корозійної активності ґрунту (швидкості корозії металу трубопроводу на різних рівнях його залягання) і швидкості залишкової корозії металу трубопроводу в дефектах захисного покриття. СКМТ застосовується при технічній експлуатації діючих трубопроводів і будівництві нових трубопроводів.
Ключові слова: магістральний трубопровід, потенціал, швидкість корозії
Посилання: 
1. Polyakov S.G. Electrochemical monitoring and method of application of new construction polymer coatings for welding pipelines // International conf. «Corrosion — 2001». — NACE. — Houston, 2001. — Paper N1610. — 8 p.
2. Об измерениях поляризационного потенциала на подземных стальных трубопроводах. Н.П. Глазов, К.Л. Шамшетдинов, М.А. Сурис, Л.И. Фрейман, В.М. Левин / Практика противокоррозионной защиты. — № 2. — 2000.
3. ДСТУ 4219-2003 Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії.
4. Поляков С.Г. Електрохімічний моніторинг у захисті від корозії зварних трубопро водів // Дисертація д.т.н. Національний технічний університет України «КПІ», Київ, 1999.