Універсальні засоби для комп’ютеризації наукового і навчального експериментів

1Лопаткін, РЮ
1Купрієнко, ВВ
1Ігнатенко, СМ
1Пелепей, РЛ
1Іващенко, ВА
1Науково-дослідний центр навчально-наукових приладів інституту прикладної фізики НАН України, Суми
Nauka innov. 2010, 6(5):55-59
https://doi.org/10.15407/scin6.05.055
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Українська
Анотація: 
Розглянуто існуючі системи для комп’ютеризації навчального експерименту відомих світових виробників і виявлено їх переваги та недоліки. Описана подібна система, до якої входять набір датчиків, модуль керування, пристрій для обробки, аналізу і візуалізації даних у вигляді комп’ютера зі спеціальним програмним забезпеченням і пристрій для реєстрації та передачі експериментальних даних. Показано, що така система добре модифікується і розширюється, а також дозволяє будувати різноманітні схеми індивідуальної і колективної роботи з нею.
Ключові слова: інформаційні технології, датчики, комп’ютеризація експерименту, програмне забезпечення, фізичний експеримент
Посилання: 
1. Комплексное программно-аппаратное решение для общеобразовательной школы. — Вільний доступ: http://www.int-edu.ru/page.php?id=886
2. Fourier Systems Inc. — Вільний доступ: http://fouriersys.com/
3. Nova5000 Networking Guide, Fourier Systems, 2007.
4. Nova5000 User Guide, Fourier Systems, 2008.
5. PASCO : Home. — Вільний доступ: http://pasco.com/
6. PASCO: Xplorer GLX: User Resources. — Вільний доступ: http://www.pasco.com/featured-products/xplorerglx/page_6.cfm
7. PHYWE-Cobra4 Wireless. — Вільний доступ: http://www.cobra4.de/
8. Metcalfe R.M. and Boggs D.R. Ethernet: Distributed Packet Switching for Local Computer Networks. // ACM Communications, 19(5):395-404, July 1976.
9. Закер К. Компьютерные сети. Модернизация и поиск неисправностей / Пер. с англ. — СПб.: БХВ-Петербург, 2004. — 1008 с.
10. Администрирование сети Microsoft Windows NT. Учебный курс / Пер. с англ. — М.: «Русская редакция», 1997. — 496 с.
11. Золотов С. Протоколы INTERNET — СПб.: BHV-Петербург, 1998. — 304 с.