Підготовка виробництва прутків з гафнію

1Неклюдов, ІМ
1Ажажа, ВМ
1Ковтун, КВ
Васильєв, АО
1Ажажа, РВ
Солопіхін, АД
1Старолат, МП
1Стеценко, СП
2Ліндт, КА
2Болков, ОФ
2Попов, ВІ
2Мочалов, ЮВ
1Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут", Харків
2Державне науково-виробниче підприємство "Цирконій", Дніпродзержинськ
Nauka innov. 2010, 6(6):5-13
https://doi.org/10.15407/scin6.06.005
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Російська
Анотація: 
Знайдені умови, за яких при різних переділах можна зберігати у металі низький вміст домішок. Проведено аналіз формування структури в металі в залежності від режимів деформаційно-термічної обробки напівфабрикатів і їх впливу на властивості готової продукції. Для отримання вихідних злитків використовували електронно-променеву плавку. Деформаційну обробку злитків проводили з використанням кування та прокачування у профільних валках. Кінцеву термообробку суміщали з вирівнюванням прутків. Поверхню готових прутків шліфували, після чого проводили контроль властивостей і якості виробів.
Ключові слова: відпал, властивості, гафній, злиток, кування, прокатка, пруток
Посилання: 
1. Рисованый В.Д., Клочков Е.П., Пономаренко В.Б. Гафний в ядерной технике. — Димитровград: НИИ Атомных реакторов, 1993. — 143 с.
2. Поглощающие материалы для регулирования ядерных реакторов / Сокр. перевод с англ. / Под ред. Б.Г. Арабея, В.В. Чекунова. — М: Атомиздат, 1965. — 450 с.
3. Афанасьев А.А., Конотоп Ю.Ф., Одейчук Н.П. Гафний — перспективный поглотитель для ПЭЛов СУЗ реакторов ВВЭР-1000 АЭС Украины // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика радиацион ных повреждений и радиационное материаловедение, (78). 2000. — № 4. — С. 80-85.
4. Красноруцкий В.С., Белаш Н.Н., Абдуллаев А.М. и др. Разработка и некоторые характеристики работоспособности ПЭЛов с поглотителем В4 С–Hf // Вопросы атомной науки и техники, 2007. — № 2. Серия: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение (90). — С. 88-96.
5. Бочаров О.В., Ватулин А.В., Никулин А.Д. и др. О целесообразности применения гафния в органах управления атомных реакторов различного назначения // Сб-к докладов V Межотраслевой конференции по реакторному материаловедению. — Т.1. Ч. 2. — Димитровоград, 1998. — С.194-198.
6. Металлургия гафния / Под ред. Д.Е. Томаса, Е.Т. Хейса. Пер. с англ. — М.: Металлургия, 1967. — 307 с.
7. Ажажа В.М., Ковтун К.В., Вьюгов П.Н. и др. Структура и свойства выдавленного гафния // ВАНТ, Сер. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение, 1998 — Вып 3(69), 4 (70). — С. 82-83.
8. Неклюдов И.М., Ажажа В.М., Ковтун К.В. и др. Подготовка производства конструкционных материалов из гафния // Nauka innov. 2009, 5(2):23-31
https://doi.org/10.15407/scin5.02.023
9. Неклюдов И.М., Ажажа В.М., Вьюгов П.Н. и др. Новая технология производства гафния ядерной чистоты. Белгород: Белгородский Государственный Университет, Научные ведомости, 2001. — Серия «Физика», № 1, (14). — С. 127-132.
10. Ковтун К.В., Вьюгов П.Н., Мухачев А.П., Афанасьев А.А. Изучение свойств кальциетермического гафния // Труды конференции «Проблемы циркония и гафния в атомной энергетике», 14-19 июня 1999 г., Алушта, Крым. — С. 115-117.
11. Волокита Г.И., Красноруцкий В.С., Резниченко Э.А. и др. Разработка опытной технологии изготовления прутков из гафния для ПЭЛов // ВАНТ, Серия «Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники», 2000. — №5 (11). — С. 62-69.
12. Федоров В.Г., Бирюков Г.И., Рогов М.Ф., Ершов В.Г. Реакторная установка ВВЭР для АЭС нового поколения средней мощности // ВАНТ, Серия «Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение», 1994. — Вып. 2(62), 4 (70). — С. 38-41.