Актуальні питання формування ринку моторного біопалива в Україні

Осташко, ТО
Трипольська, ГС
Nauka innov. 2010, 6(6):14-21
https://doi.org/10.15407/scin6.06.014
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Українська
Анотація: 
Досліджено питання формування ринку моторного біопалива України, визначено фактичну та потенційну частки моторного біопалива в структурі споживання палива транспортним сектором України. Обґрунтовано та запропоновано заходи по збільшенню обсягу споживання моторного біопалива в країні шляхом введення зобов’язання домішувати моторне біопаливо до традиційного в найбільших містах країни, що сприятиме формуванню інфраструктури моторного біопалива і в решті населених пунктів. Проаналізовано проблеми, що стримують формування даного ринку, та запропоновано шляхи для їх подолання.
Ключові слова: вимога домішування біопалива, моторне біопаливо
Посилання: 
1. Розробка базового сценарію енергозабезпечення та прогнозного енергетичного балансу УКРАЇНИ на базі енерго-економічної моделі (заключний) / Звіт з науково-технічного проекту / НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. — К., 2008. — С. 238.
2. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива» від 21 травня 2009 р. № 1391-VI.
3. Зростання кількості продажів легкових автомобілів в Україні збережеться до 2012 року [Електронний ресурс] / 11.07.2008. — Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/news/487735f7ccb5e/
4. Fengxia Dong. Food Security and Biofuels Development: The Case of China. Briefing Paper 07-BP 52. 2007. Center for Agricultural and Rural Development. Iowa State University.
5. Зачем бензин разбавили спиртом? — Режим доступу: http://www.fuelalternative.com.ua/content/analytic_view/ru/id,29872/pn,1/
6. Рябцев, Г.Л. Нефтепродукты в Украине: настоящее и будуще. — К.: ВКФ «Триада», 2008. — 272 с.
7. Постанова КМУ від 5 грудня 2007 р. № 1375 «Про затвердження переліків підприємств з усіма стадіями технологічного процесу з виготовлення нафтопродуктів, що мають право виробляти бензини моторні сумішеві із вмістом етил-трет-бутилового ефіру або з добавками на основі біоетанолу, та державних спиртових заводів, що мають право на виробництво біоетанолу».
8. Долинчук С. Ботву признали департаментом. – Режим доступу: http://www.economica.com.ua/energy/article/620120.html