Розробка і впровадження електророзрядного процесу дезінтеграції металургійного кремнію

1Різун, АР
Косенков, ВМ
1Голень, ЮВ
1Денисюк, ТД
1Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України, Миколаїв
Nauka innov. 2010, 6(6):25-30
https://doi.org/10.15407/scin6.06.025
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Російська
Анотація: 
Технологічний процес, який розроблено з використанням високовольтного електричного розряду як джерела енергії для здрібнювання металургійного кремнію, забезпечує його дезінтеграцію на фракцію, необхідну для виробництва виробів електронної промисловості.
Ключові слова: дисперсія, електророзрядна дезінтеграція, кремній, фракція
Посилання: 
1. Фалькевич Э.С. Технология полупроводникового кремния / Э.С. Фалькевич, Є.О. Пульнер, И.Ф. Червоный и др. — М.: Металлургия, 1992. — 408 с.
2. Гринберг Е.Е. Солнечная энергетика в 2006-2010 гг.: проблемы, риски, перспективы рынка / Е.Е. Гринберг, А.В. Наумов, А.Н. Супоненко // Вестн. Международн. Академии системных исследований (МАСИ). — М., 2006. — Т. 9, Ч. 1. — С. 50-60.
3. Ризун А.Р. Электроразрядное разрушение неметаллических материалов / Ризун А.Р., Цуркин В.Н. // Электронная обработка материалов. — 2002. — № 1. — С. 83-85.
4. Ризун А.Р. К вопросу об определении производительности электроразрядного разрушения хрупких неметаллических материалов / Ризун А.Р., Косенков В.М. // Электронная обработка материалов. — 2001. — № 1. — С. 45-50.
5. Наугольных К.А. Электрогидравлические разряды в воде / К.А.Наугольных, Н.А Рой. — М.: Наука, 1971. — 154 с.
6. Шамарин Ю.Е. Электрогидравлический процесс формирования металлов / Ю.Е. Шамарин, В.Н. Чачин, Ю.Е. Шариц. — К.: Наук. думка, 1971. — 24 с.
7. Ризун А. Р. Исследование и оптимизация технологии электрогидроимпульсной выбивки стержней и очистки отливок: Дис. канд. техн. наук: 30.09.1983. — Киев, 1984. — 200 с.
8. Вишневский В.Б. Электрогидравлическое разрушение оксидов / В.Б.Вишневский, И.Н. Годованная. — Киев: Наук. думка, 1989. — 116 с.