Інформаційно-вимірювальний кріокомплекс для дослідження плівкових гетероструктур

1Жарков, ІП
1Іващенко, ОМ
2Руденко, ЕМ
2Короташ, ІВ
Краковний, АО
1Сафронов, ВВ
1Ходунов, ВО
1Інститут фізики НАН України, Київ
2Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ
Nauka innov. 2011, 7(2):5-9
https://doi.org/10.15407/scin7.02.005
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Російська
Анотація: 
Для комплексних досліджень вольт-амперних характеристик (ВАХ) напівпровідникових та надпровідникових плівкових гетероструктур в широкому температурному інтервалі при дії струмової інжекції, магнітного поля та оптичного випромінювання було створено комп’ютеризований інформаційно-вимірювальний кріокомплекс (ІВК), який не має світових аналогів. Пропонований нами кріокомплекс дозволяє проводити прецизійну стабілізацію температури зразків в діапазоні 1,6÷330 К, впливати магнітним полем індукцією до 2 Тл, проводити вимірювання ВАХ з можливістю управління струмом «накачки», що особливо важливо при дослідженні транзисторних структур. Програмне забезпечення комп’ютера дає можливість автоматизувати узгоджену роботу модулів комплексу, а також обробку, збереження та подачу даних вимірювань в необхідному вигляді
Ключові слова: інформаційно-вимірювальний комплекс, вимірювання вольт-амперних характеристик, плівкові гетероструктури, тунельний ефект в надпровідниках
Посилання: 
1. Poli N., Morten J. P., Urech M., Brataas A., Havilavd D.B., and Korenivski V. Spin Injection and Relaxation in a Me soscopic Superconductor. Phys. Rev. Lett. —2008. — 100. — С. 136601-136605.
2. Meservey R. and Tedrow P. M. Spin-polarized electron tunneling. Phys. Rep. — 1994. — 238, № 4. — С. 173-243.
3. Головашкин А.И., Иваненко О.Н., Мицен К.В., Мотулевич Г.П., Шубин А.А. Температурная зависимость критической мощности оптической накачки неравновесных сверхпроводников. ЖЭТФ. — 1978. — 75, № 4. — С. 1517-1519.
4. Дмитриев В.М., Христенко Е.В. Индуцирование и стимулирование сверхпроводимости внешним электромагнитным излучением. Физика низких температур. — 1978. — 4, № 7. — С. 821-856.
5. Rudenko E.M., Nevircovets I.P. Superconducting tunnel phonon pumping device. Supercond. Sci Technol. — 1992. — 5. — С. 402-403.
6. Медведев В.С., Ермаков В.М., Водолазский П.В. и др. Терморегулируемое криостатное устройство. — А. с. СССР № 436334, МКИ G05d 23/30, G 05d 16/06. Бюлл. изобретений СССР, (15.07.74). — № 26. — С. 126.
7. Zharkov I.P., Ermakov V.M., Safronov V.V., Tchmul A.G. The special multi-purpose cryostat for biological low temperatures studies. Вестник ХГУ. — 1999. — № 434. — сер. Биофиз. вестник, вып. 3. — С.125.
8. Жарков І.П., Єрмаков В.М. Сафронов В.В., Чмуль А.Г. Терморегульований кріостатний пристрій. Патент України на корисну модель. — № 18778. МПК G05D 23/30. Бюл. №11. 15.11.2006.
9. Жарков И.П., Иващенко А.Н, Погребняк С.В.,Сафронов В.В. Способ регулирования и стабилизации темепературы и устройство для его осуществления. Патент Российской Федерации на изобретение. — № 2366998 10.09.2009 г.
10. Жарков И.П., Иващенко А.Н., Сафронов В.В. «Информационно-измерительная система для туннельной спектроскопии». Nauka innov. 2010, 6(3):47-52
https://doi.org/10.15407/scin6.03.047