Фізичні аспекти кріомагнітного впливу на мікроорганізми, суспендовані у рідинах

Райченко, ОІ
Мосієнко, ВС
Яніш, ЮВ
Кузьменко, ОП
Дерев'янко, ОВ
Nauka innov. 2011, 7(2):10-15
https://doi.org/10.15407/scin7.02.010
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Українська
Анотація: 
У тканинах живих організмів під час перетворення води (цитоплазми) на лід руйнується структура клітини, але повна загибель всіх клітинних складових після одного кріоциклу, як правило, не відбувається. Дія магнітного поля не призводить до повної загибелі клітин (або мікроорганізмів). Після впливу комбінації субнульових температур та магнітного поля всі мікроорганізми Bacillus cereus гинуть, а кількість мікроорганізмів Staphylococcus aureus (wild) та Lactobacillus delbrueckii, що залишилися живими, суттєво зменшується. Сполучення двох позитивних видів дій часто носить синергетичний характер. Встановлення цих та їм подібних результатів може сприяти розробці (або вдосконаленню) технологій збереження біологічних об’єктів без впливу небезпечних мікроорганізмів.
Ключові слова: девіталізація бактерій, кріомагнітна обробка організмів, накопичення дефектів, потік пошкоджень
Посилання: 
1. Дыкун И., Дыкун Ю., Мельник А. Человек — живой кристалл. В кн.: XII Междунар. конф. «Теоретические и клинические аспекты применения биорезонансной и мультирезонансной терапии», ч. II. — М.: «ИМЕДИС», 2007. — С. 394-403.
2. Афанасьева Н.И., Шевцов В.Ч., Мужичук А.В. Перспективы применения криохирургии в онкологии. Международный медицинский журнал. — 2002. — № 1-2. — С. 156-159.
3. Бинги В.Н. Магнитобиология. Эксперименты и модели. — М.: Ин-т общей физики РАН, «МИЛТА», 2002. — 592 с.
4. Химия — традиционная и парадоксальная. — Л.: Издво ЛГУ, 1985. — 312 с.
5. Стусь Л.К., Стибуль Т.Ф., Куракса В.М. Влияние постоянного, переменного и импульсного магнитного поля на некоторые параметры криоконсервации суспензии эритроцитов. «Криобиология и криомедицина». Республ. межведомств. сборник. Институт проблем криобиологии и криомедицины. — № 15. — 1984. — С. 25-27.
6. Смирнов В.B., Резник С.Р., Сорокулова И.Б. Методи ческие рекомендации по выделению и идентификации бактерий группы Bacillus subtilis — mesentericus из организма человека и животных. — К., 1980. — С. 26.
7. Денков В. На грани жизни / Пер. с болг. И.М. Сабуровой. — М.: Знание, 1988. — 192 с.
8. Bergey's manual determinative bacteriology. Edition 8th. Editors: P.E. Bachnanan, K.E. Gibbons — Baltimore: Williams S., 1974. — 1268 p. (Переклад видання на російській мові: Определитель бактерий Берджи. Под ред. Дж. Хоулта, И. Крига, П. Смита, Дж. Стейли и С. Уильямса, т. 1. — М.: Мир, 1997).
9. Райченко О.І., Мосієнко В.С., Черненко Л.І. та ін. Спосіб девіталізації мікроорганізмів в рідких середовищах. Патент України № 91475, 26.07.2010. Бюл. № 14, 2010.
10. Райченко О.І., Мосієнко В.С., Черненко Л.І. та ін. Комбінований пристрій для девіталізації мікроорганізмів. Патент України № 48632, 25.03.2010. Бюл. № 6, 2010.
11. Гаврилов Л.А., Гаврилова Н.С. Биология продолжительности жизни. — М.: Наука, 1991. — 278 с.