Геоінформаційна система фермера

1Шелестов, АЮ
1Куссуль, НМ
Волошин, СВ
1Скакун, СВ
1Кравченко, ОМ
Колотій, АВ
1Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ, Київ
Nauka innov. 2011, 7(3):25-29
https://doi.org/10.15407/scin7.03.025
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Представлена авторська розробка геоінформаційної системи, призначеної для використання сільськогосподарськими підприємствами. Дана система дозволяє спростити моніторинг поточного стану сільгоспкультур, планування агротехнічних заходів та надає можливості часткової автоматизації документообороту.
Ключові слова: геоінформаційна система, ДЗЗ, сільське господарство, супутникові дані
Посилання: 
1. Куссуль Н.М., Скакун С.В., Шелестов А.Ю. Геоінформаційна інфраструктура моніторингу навколишнього середовища та надзвичайних ситуацій // Nauka innov. 2010, 6(4):21-28
https://doi.org/10.15407/scin6.04.021
2. Куссуль Н.Н., Зелык Я.И., Скакун С.В., Шелестов А.Ю. Геопространственный анализ рисков на основе слияния данных // Сб-к «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса». — Москва, 2010. — Том 7, № 2. — С. 55-66.
3. Кравченко О.М. Застосування реалізацій стандартів OGC для створення розподілених систем візуалізації та надання геопросторових даних / О.М. Кравченко, А.Ю. Шелестов // Проблеми програмування. — 2006. — № 2-3. — С. 135-139.