Портативний багатофункціональний монітор для вимірювання α-випромінювання радону в оточуючому середовищі

Алєксєєва, ОВ
1Лисиченко, ГВ
1Забулонов, ЮЛ
1Буртняк, ВМ
1Одукалець, ЛА
1Інститут геохімії навколишнього середовища НАНУ та МНС України, Київ
Nauka innov. 2011, 7(5):66-72
https://doi.org/10.15407/scin7.05.066
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
У роботі обґрунтована необхідність створення нових технологій та технічних засобів контролю і моніторингу радону в оточуючому середовищі в режимі реального часу. Наведено основні технічні характеристики створеного монітора для вимірювання α-випромінювання радону в навколишньому середовищі. Наведено його основні відмінності від існуючих прототипів.
Ключові слова: α-випромінювання радону, портативний монітор
Посилання: 
1. Публикация 65 МКРЗ «Защита от радона-222 в жилых зданиях и на рабочих местах». — М.: Энергоатомиздат, 1995. — 78 с.
2. Никитин В.И., Тихонов А.А. К вопросу построения радиационной ветви интегрированной системы безопасности. Спецтехника. — 2002. — № 3. — 125 с.
3. Дейнега Н.Л., Королева М.А. и др. Система непрерывного контроля за радиоактивностью приземного слоя атмосферного воздуха. АНРИ. — 2000. — № 1. — С. 35-38.