1(1)02

Nauka innov. 2005, 1(1):34-60
https://doi.org/10.15407/scin1.01.034

В. Чинчикеев
ЗАТ “Центр інноваційних технологій”, Київ

 

Організація і управління інноваційною діяльністю корпорації

Розділ: Загальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики
Мова статті: російська
Анотація: Розглядаються основні принципи організації та управління іноваційною діяльністю корпорацій. Приводяться оцінки діяльності існуючих фінансово-промислових груп, холдінгів, корпорацій і великих компаній в Україні і закордоном. Розглядаються різноманітні схеми проведення іноваційної діяльності. Описуються основи організації діяльності корпоративних іноваційних центрів в науково-технічній сфері (НДДКР). Наводяться пошагові схеми діяльності корпоративного іноваційного центру на етапах від НДР до виробництва.
Ключові слова: інновації, корпорації, НДР, структура, організація, управління, ФПГ.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Бандурин А.В. Деятельность корпораций. – М.: Буквица, 1999.–600 с.
2. Бандурин А.В. Управление деятельностью корпораций в России. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. – М.: Российская академия предпринимательства, 2002.
3. Бандурин А.В., Орехов С.А. Менеджмент финансово-промышленных групп: Учебно-практическое пособие // Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. – М.: МЭСИ, 1999.–130 с.
4. Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии. – М., 1989.
5. Долгов С.И. Глобализация экономики: новое слово или новое явление? – М.: ОАО Изд-во "Экономика", 1998.
6. Завлин П.Н., Васильев А.В. Оценка эффективности инноваций. – М.: Бизнес-Пресса, 1998.–216 с.
7. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / С.Д. Ильенкова, Л.М. Гохберг, С.Ю. Ягудин и др. Под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.–327 с.
8. Кучма Л.Д. Утвреджувати інноваційну модель розвитку економіки України: Виступ Президента України Л. Д. Кучми на науково-практичній конференції 21 лютого 2003 р. – К.: Преса України, 2003.–32 с.
9. Масленченков Ю.С., Тронин Ю.Н. Финансово-промышленные корпорации России. Организация, инвестиции, лизинг. – М.: ДеКА, 1999.–448 с.
10. Международные экономические отношения. Учебник, 3-е изд. – М.: ЮНИТИ, 1999.
11. О ФПГ России и Японии // БИКИ.–1996.–№ 119.
12. Санто Б. Инновация как средство экономического развития. Пер. с венг. – М.: Прогресс, 1990.
13. Фонштейн Н.М. Трансфер технологий и эффективная реализация инноваций. – М.: АНХ, 1999.–296 с.
14. Чинчикеев В. Крупнейшие акционерные общества Украины // Акционер.–2003.–№ 4–5.
15. Design News.–1991.–P. 17–32.
16. Financial Review of ATT, 1994: FR of Boeing Company, 1993.