1(1)05

Nauka innov. 2005, 1(1):79-86
https://doi.org/10.15407/scin1.01.079

Ю.Г. Данік1, Д.Я. Яцків2
1 Харківський військовий університет, Харків
2 Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Київ

 

Модель функціонування напівпровідникових сенсорів з фрактальної структурою

Розділ: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова статті: російська
Анотація: Розроблена модель функціонування напівпровідникового нанодисперсного фрактального газочутливого елементу (ЧЕ). Показано спосіб визначення розмірності чутливої маси шляхом вимірювання опору на високих частотах. Пропонується механізм делокалізації електронів ЧЕ при абсорбції молекули газу, щи приводить до створення наскрізних шляхів протікання зарядів. Отримана залежність проводимості ЧЕ від зміни фрактальної розмірностї його чутливої маси при абсорбції молекул газу, що є основою методу виявлення газів сенсорами з фрактальною структурою ЧЕ.
Ключові слова: фрактальний, структура, напівпровідник, сенсор, модель.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Мясников И.А., Сухарев В.А., Куприянов Л.Ю., Завьялов С.А. Полупроводниковые сенсоры в физико-химичних исследованиях. – М.: Наука, 1991.
2. Васильев Р.Б., Гаськов А.М., Румянцев М.Н. и др. Свойства гетероструктур диодного типа на основе нанокристалического n-SnO2 на p-Si в условиях газовой адсорбции // Физика и техника полупроводников.–2000.–34, вып. 8.–С. 993–997.
3. Галямов Б.Ш., Завьялов С.А., Куприянов Л.Ю. Особенности микроструктуры и сенсорные свойства нанонеоднородных композитных пленок // ЖФХ.–2000.–74.–№ 3.–С. 459–465.
4. Федер Е. Фракталы. – М.: Мир, 1998.–248 с.
5. Смирнов Б.М. Физика фрактальных кластеров. – М.: Наука, 1991.–136 с.
6. Фракталы в физике. Труды VI Междунар. симп. по фракталам в физике (Под ред. Л. Пьетрокеро, Э. Тозатти). – М.: Мир, 1988.–672 с.
7. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. – М.: Наука, 1968.
8. Напівпровідникові сенсори: теорія, конструкції, застосування / Буданов П.Ф., Даник Ю.Г., Сєргєєв А.В. та ін. / За ред. Ю.Г. Даника. –Харків: Вид-во НУВС, 2001.–252 с.
9. Займан Дж. Модели беспорядка. Теоретическая физика однородно неупорядоченных систем. Пер. с англ. – М.: Мир, 1982.–592 с.