1(1)06

Nauka innov. 2005, 1(1):87-98
https://doi.org/10.15407/scin1.01.087

С.І. Дем'яненко
Українська аграрна конфедерація, Київ

 

Інноваційне зростання – основа стабільності агропромислового комплексу

Розділ: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова статті: українська
Анотація: Розглянуто основні чинники інноваційних процесів в сільському господарстві в умовах ринкової економіки. Проаналізовано дію та вплив ринкових механізмів на формування виробничих витрат та специфіку інноваційних процесів у галузі. Показано роль та місце держави як чинника інноваційного зростання в АПК.
Ключові слова: інноваційна діяльність, конкурентоспроможність, виробничі витрати, ціна, довгострокова і короткострокова проблеми, цінова еластичність та еластичність за доходом, стабільне зростання.

Повний текст (PDF)