1(1)09

Nauka innov. 2005, 1(1):116-123
https://doi.org/10.15407/scin1.01.116

О.Б. Бейсеев, А.О. Бейсеев, Г.С. Шакірова
Казахський національний технічний університет ім. К.І. Сатпаєва, Алмати, Республіка Казахстан

 

Нові та нетрадиційні види природних мінеральних наповнювачів Казахстану та перспективи їх використання для створення композиційних матеріалів багатоцільового призначення

Розділ: Світ інновацій
Мова статті: російська
Анотація: Дається коротка характеристика ряду нових і нетрадиційних видів природних мінеральних наповнювачів Казахстану, обговорюються перспективи їх використання у виробництві композиційних матеріалів багатоцільового призначення.
Ключові слова: природні мінеральні наповнювачі, композиційні матеріали.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Минерально-сырьевая база Республики Казахстан на рубеже перехода к рыночной экономике. –Алматы: "Бюро Интеллсервис", 1995.–148 с.
2. Справочник. Горнорудное сырье Казахстана. –Т. 1–3. – Алматы: ИНЦ Комитета геологии и охр. недр, 2000–2001 г.
3. Шунгитовые породы Карелии. – Петрозаводск, 1981.