1(2)01

Nauka innov. 2005, 1(2):32-43
https://doi.org/10.15407/scin1.02.032

В.Г. Сугак, А.В. Букін, О.А. Овчінкін, Ю.А. Педенко, Ю. С. Сілаєв
Інститут радіофізики та електроніки ім. А.Я. Усикова НАН України, Харків

 

Застосування спеціалізованого георадіолокатора у задачах інженерної геології, гідрогеології та екології

Розділ: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова статті: російська
Анотація: У статті наведено результати теоретичного та експериментального дослідження можливостей підповерхневого радіолокаційного зондування стосовно до вирішення завдань інженерно-геологічних робіт - визначення глибини рівня ґрунтових вод, літологічного складу ґрунтів зони аерації, глибини залягання та потужності шару нафтопродуктів, що утворюються в результаті різного роду техногенних витоків, а також картографування ділянок, підданих зсувним процесам. Показано, що використання скануючого по частоті радіолокатора успішно вирішує зазначені завдання, забезпечуючи ряд істотних переваг, як перед традиційними методами геофізичних досліджень, так і у порівнянні з використанням радіолокаторів підповерхневого зондування з імпульсними сигналами.
Ключові слова: підповерхневе зондування, радіолокація, георадар, геологія, забруднення грунту, рівень грунтових вод, нафтова лінза, екологія.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Кузьмин В.В., Сугак В.Г. К возможности радиофизического мониторинга верхней подповерхностной структуры Земли // Радиофизика и радиоастрономия. – Харьков, 1997.–2, №3.–C. 274–280.
2. Сугак В.Г. Оценка возможности обнаружения подповерхностных слоистых неоднородностей при зондировании с поверхности Земли // Изв. вузов. Радиофизика.–1997.–40, №8.–C. 952–979.
3. Сугак В.Г. Восстановление электрических характеристик грунта по зависимости коэффициента затухания радиоволн от частоты // Радиофизика и электроника: Сб. научн. тр./НАН Украины. – Харьков, 2002.–7, № 3.–C. 491–497.
4. Van Genuchten, M.Th. (1980). A closed form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. Soil Sci. Soc. Am. 44: 892–898.
5. Dobson M. C., Ulaby F. T., Hallikainen M. T., El-Rayes M. A. Microwave dielectric behavior of wet soil – Part 2. Dielectric mixing models // IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing.–1986.–GE-23, №1.–P .35–46.
6. Овчинкин О.А., Сугак В.Г. Влияние электрических свойств грунта на характеристики сигнала при подповерхностном зондировании. Радиофизика и электроника: Сб. научн. тр./НАН Украины. – Харьков, 2001.–6, № 2-3.–C. 235–241.
7. Бреховских Л.М. Волны в слоистых средах. – М.: Изд-во АН СССР, 1957.–502 с.