1(2)04

Nauka innov. 2005, 1(2):75-79
https://doi.org/10.15407/scin1.02.075

Б.В. Гриньов1, А.В. Гектін1, А.В. Дьомін1, В.Р. Любінський1, С.С. Макєєв2
1 Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, Харків
2 Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова АМН України, Київ

 

Спеціалізована для діагностики головного мозку томографічна гама-камера “ОФЕКТ–3”

Розділ: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова статті: російська
Анотація: У статті описані основні результати реалізації інноваційного проекту по розробці спеціалізованої для діагностики головного мозку медичної томографічної гама-камери "ОФЕКТ–3". В умовах росту радіонуклидних досліджень на 7–14 % у рік, збільшення потреб в устаткуванні може задовольнятися не за рахунок екстенсивного розширення парку діагностичного устаткування, а за рахунок створення спеціалізованих гама-камер. Такий підхід, дозволяє не тільки спростити конструкцію гамакамери, але і домогтися більш високих технічних показників для діагностики окремих частин людського організму. Завдяки можливості оцінки мозкового кровотоку ОФЕКТ є одним з передових методів дослідження при судинних захворюваннях головного мозку. Він ефективний при діагностиці ішемічних і геморагічних інсультів, субарахноідальних крововиливів і артеріовенозних мальформацій, осередкової епілепсії, при черепно-мозковій травмі, при психічних розладах (наприклад, при хворобі Альцгеймера), багатоінфарктної деменції, шизофренії, депресивних станах і ін.
Ключові слова: ядерна медицина, гама-камера, СПЕКТ (SPECT), діагностика головного мозку.

Повний текст (PDF)