1(2)07

Nauka innov. 2005, 1(2):101-108
https://doi.org/10.15407/scin1.02.101

Туташинський В.І.
Міністерство освіти і науки України

 

Технологічні парки України: результати роботи та проблеми діяльності

Розділ: Технологічні парки України
Мова статті: українська

Повний текст (PDF)

Література:
1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів".
2. Закон України. "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків".
3. Гуржій А.М., Гусєв В.О., Гончаренко М.Ф. "Перспективи розвитку системи технологічних парків України". Вісник НАДУ.–2003.№ 4.–С. 139–149.
4. Мусіна Л.А. Впровадження інноваційної моделі структурної перебудови як головнв передумова підвищення конкурентоспроможності української економіки. Информация, анализ, прогноз – стратегические рычаги эффективного государственного управления. Материалы ІV Междунород. науч.практ. конф. – К.: УкрИНТЭИ, 2004.–С. 3–8.
5. Современные инновационные структуры и комерциализация науки. Издание 2-е дополненное и переработанное. Под ред. А. А. Мазура. – Харьков. НТК "Институт монокристалов", 2003.–350 с.