1(2)08

Nauka innov. 2005, 1(2):110-116
https://doi.org/10.15407/scin1.02.110

В.П. Гарам1, А.О. Пашко2
1 Центральний науково-дослідний інститут навігації та управління, Київ
2 Факультет інформаційних систем і технологій, Європейський університет, Київ

 

Сучасне управління агротехнологічним процесом у рослинництві

Розділ: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова статті: українська
Анотація: Розглянуті можливості підвищення продуктивності однієї із основних галузей сільськогосподарського виробництва — рослинництва за рахунок впровадження інформаційних технологій управління процесом вирощування продукції. Показано, що впровадження в рослинництво інформаційних технологій відповідає сучасним тенденціям удосконалення управління виробничими процесами, забезпечує при відносно невеликих витратах суттєве збільшення продуктивності, покращання інших показників у рослинництві.
Ключові слова: рослинництво, інформаційні технології, формування врожаю, управління, інформатизація.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Войтюк Д.Г., Аніскевич Л.В. та ін. Методи реалізації системи точного землеробства // Науковий вісник Національного аграрного університету.—1998.—№9.
2. Кравчук В.І., Баранов Г.Л. Технічні проблеми точного землеробства в Україні // Вісник аграрної науки.—2000.—№9.
3. Ромащенко М.І. та ін. Концептуальні засади організації інформаційного забезпечення точного землеробства на меліорованих землях // Вісник аграрної науки.—2002.—№4.
4. Ушкаренко В.О., Міхеєв Є.К. Система точного землеробства як об'єкт управління // Вісник аграрної науки.—2002.—№4.
5. Погорілий Л.В., Пашко А.О. та ін. Концепція створення гнучких технічних систем і керованого екофільного землеробства // Техніка АПК.—2003.—№8.
6. Кошовий А.А. Інформатизація — важливий резерв підвищення продуктивності рослинництва // Тези доповіді на Міжнародній науково-технічній конференції УкрНДІПВТ, 2003.
7. Дмитренко В.П. Методическое пособие по анализу и количественной оценке агрометеорологических условий выращивания зерновых культур. — Л.: ГМИ, 1980.