1(3)01

Nauka innov. 2005, 1(3):20-33
https://doi.org/10.15407/scin1.03.020

Ф.Ф. Сизов1, О.В. Бехтір1, Є.О. Білевич1, О.Г. Голенков1, Е.Ю. Гордієнко3, М.Т. Грінченко2, Ж.В. Гуменюк-Сичевська1, С.Є. Духнін2, В.В. Забудський1, П.В. Завадський1, І.І. Ільницький1, С.Л. Кравченко1, В.М. Крайовий1, В.П. Рева2, С.В. Корінець2, Л.О. Писаренко2, Ю.В. Фоменко3, А.В. Шевчик1, Г.В. Шустакова3
1 Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ
2 Інститут мікроприладів НАН України, Київ
3 Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, Харків

 

Багатоелементний тепловізор з високою температурною чутливістю та телевізійною частотою кадрів

Розділ: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова статті: українська
Анотація: Розглянуто основні характеристики та принципи побудови і функціонування малогабаритного тепловізора на основі багатоелементного фотоприймального пристрою формату 2х64 з телевізійною частотою кадрів та високою температурною роздільною здатністю, який було створено за науково-технічним інноваційним проектом НАН України "Організація серійного виробництва портативного інфрачервоного тепловізора для медичної діагностики та контролю тепловтрат в промисловості та комунальній сфері".
Ключові слова: фотодіод, багатоелементний фотоприймальний пристрій, схеми зчитування, тепловізор.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Gerald C. Holst. Common sense approach to thermal imaging.–SPIE Optical Eng. Press, Bellingham, Washington USA, 2000.–377 р.
2. Белозеров А.Ф., Омелаев А.И., Филиппов В.Л. Современные направления применения ИК радиометров и тепловизоров в научных исследованиях и технике // Оптический журнал.–1998.–т. 65.–№ 6.–С. 16–27.
3. Ушакова М.Б. Зарубежные тепловизионные приборы первого, второго и третьего поколений //Прикладная физика.–2004.–№ 4.–С. 70–78, Прикладная физика.–2004.–№ 5.–С. 64–73.
4. Fazio G.G. Infrared array detectors in astrophysics// Infrared Phys. Technol.–1994.–v. 35.–рр. 107–117.
5. Norton P.R. Infrared detectors in the next millennium // Proc. SPIE.–1999.–v. 3698.–рp. 652–665.
6. Pompei F. Noninvasive temporal artery thermometry: physics, physiology, and clinical accuracy //Proc. SPIE.–2004.–v. 5405.–рp. 61–67.
7. Абакумов В.Г., Рыбин А.И., Сватош Й. и др. Cистемы отображения в медицине.–К.: Юніверс,2001.–333 с.
8. Сизов Ф.Ф., Бехтір Р.В., Забудський В.В., Маслов В.П., Чешук В.Є., Кравченко Р.В., Ліпкевич О.В., Єфременко В.Г., Гордієнко Е.Ю., Шустакова Г. В. Дослідження можливостей дистанційної медичної термографії // Вісник національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (Приладобудування).–2003, № 25.–С. 133–137.
9. Rogalski A. Infrared detectors.–Amsterdam, Gordon and Breach Science Publ., 2000.–681 p.
10. Рева В.П., Сизов Ф.Ф. Проблемы проектирования и изготовления схем считывания для многоэлементных ИК фотодиодов // Прикладная физика.–2002.–№ 1.–С. 82–100.
11. Sizov F.F., Reva V.P., Derkach Yu.V., Kononenko Yu. G., Golenkov A. G., Darchuk S. D., Filenko D. A. IR sensor readout devices with source input// Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics.–1999.–v. 2.–№ 1.– pp. 102–110.
12. Джеймс Г. Бейкер. Структура изображения и данные испытаний // Оценка качества оптического изображения. Юбилейный симпозиум к 50-летию Национального бюро стандартов США (18–20 октября, 1951) / Пер. с англ. О.А. Герасимовой.–М.:Изд-во геодезич. Лит-ры, 1959.–С. 129–175.
13. Филачев А.М., Пономаренко В.П., Таубкин И.И., Ушакова М.Б. Инфракрасные матрицы и тенденции их развития. Часть I // Прикладная физика.–2003.–№ 1.–С. 105–120, Часть IІ // Прикладная физика.–2003.–№ 2.–С. 54–69.