1(3)03

Nauka innov. 2005, 1(3):51-61
https://doi.org/10.15407/scin1.03.051

І.М. Вишневський, В.І. Сахно, С.П. Томчай, А.Г. Зелинский, О. В. Сахно
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ

 

Впровадження технологiй радіаційної пастеризації та консервацiї продуктiв харчування

Розділ: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова статті: українська
Анотація: В 2004 р. НАН України започаткувала інноваційний проект "Впровадження технологiй радіаційної пастеризації та консервацiї продуктiв харчування" з метою впровадження в Україні технологій променевої пастеризації та консервації продуктів харчування для запобігання втрат продуктів при зберіганні та захисту споживачів від інфекційних захворювань. У статті наведено результати проведених досліджень фізико-технічних і технологічних розробок для впровадження сучасних радіаційних технологій у харчове виробництво України. Запропоновано технічні і технологічні рішення їх реалізації. Аналізуються економічні показники виробництва з використанням радіаційних технологій і перспективи розширення мережі виробництв за рахунок конверсії, наприклад, оборонних підприємств чи промислових організацій з інших галузей. Міжнародні організації (ООН, ВООЗ) рекомендують залучати опромінення продуктів харчування як важливі і ефективні заходи запобігання виникненню і поширенню інфекційних захворювань та епідемій. Умовою поширення цих технологій є створення спеціальних промислових технологічних ліній (установок) і нормативної документації на виробництво продуктів харчування. Наведено характеристики створених за сприяння інноваційного проекту технічних засобів для реалізації промислових технологічних ліній виробництва з використанням опромінювання. Досліджуються й розробляються найбільш ефективні способи їх використання. Наведено результати промислового випробування нових технологій і перспективні шляхи їх впровадження у виробництво України.
Ключові слова: радіаційна установка, харчові продукти, пастеризація, пікохвильова обробка, технологія.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Нечаев А.Ф. Пиковолновая обработка пищевых продуктов // Химическая промышленность. Сер. Радиационная химия и технология; радиационная стойкость.– М., 1991.
2. Codex Alimentarius (CAC/Vol, XV – Ed. I). Rome: FAO/WHO, 1984.
3. Combination processes for irradiation: proceedings of the Final Research Coordination Research Programme on Irradiation in Combination with Other Processes for Improving Food Quality / organized by the Joint FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food and Agriculture and held in Pretoria, South Africa, 27 February – 3 March 1995. –Vienna: IAEA, 1998.
4. Сахно В.И., Нехамкин Б.Л., Голенкова В.В. Технология низкотемпературной пастеризации пресервов // Новые направления в области традиционных технологий переработки рыбы. Сб. науч. тр.–Калининград: Изд. Атл. НИРО, 1996.– С. 116.
5. Сахно В.И., Вишневский И.Н., Халова Н.В., Томчай С.П. Разработка технологии производства рыбных пищевых продуктов с использованием электрофизических установок // ВАНТ.–1997.–Т.2.–Вып. 4, 5 (31, 32).–С. 172.
6. Sakhno V. Accelerators in Ukraine.–Аccelerator newsletter.–I.A.E.A. Austria.–1995.–Vol II.–No. 4.
7. Сахно В.І. Проблеми оптимізації використання радіаційних установок // ВАНТ.–2005. Сер. Физика радиационных повреждений.– С. 149–152.
8. Вишневский И.Н., Зелинский А.Г., Сахно В.И. и др. Радиационная установка с ускорителем электронов ИЯИ НАН Украины // Атомная энергия.–2003.–Т. 94.–Вып. 2, февраль.–С.163–166.
9. Вишневський І.М., Сахно В.І., Зелінський А.Г. та інш. Розробка та дослідження параметрів датчика струма пучка електронів радіаційної установки ІЯД // Зб. наук. праць IЯД.–2003.–№ 2(10).–С. 146–149.
10. Вишневський І.М., Сахно В.І., Зелінський А.Г. та інш. Система вимірювання розподілу полів випромінювання на радіаційній установці ІЯД // Зб. наук. праць IЯД.–2004.–№ 2(13).–С. 159–162.
11. Сахно В.И., Нехамкин Б.Л., Андреев М.П. Пресерви рибні низькотемпературної пастеризації.–Технічні умови України. ТУУ–23724640–97–001.
12. Итоги науки и техники. Сер. Химия и технология пищевых продуктов. Т. 2. Радиационная обработка пищевых продуктов.–М., 1989.–С. 156.