1(3)06

Nauka innov. 2005, 1(3):76-87
https://doi.org/10.15407/scin1.03.076

Т.Є. Константінова, І.А. Даніленко, В.В. Токій, В.О. Глазунова
Донецький фізико-технічний інститут НАН України, Донецьк

 

Отримання нанодисперсних порошків двооксиду цирконію. Від новації до інновації

Розділ: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова статті: російська
Анотація: Досліджено вплив надвисокочастотного випромінювання, імпульсного магнітного поля (ІМП) та їх комбінацій з ультразвуковою обробкою на процес хімічного синтезу нанопорошків легованого двооксиду цирконію. Дослідження проводилися при безпосередньому контролі на різних етапах отримання порошку його структури, властивостей і фазового складу. Показано, що істотний вплив на дисперсність порошку двооксиду цирконію має структура і розмір агломератів гідроксиду цирконію. Більш рихла структура агломерату, що утворюється під час обробки НВЧ-полем та сушіння в ІМП, легше руйнується під дією на неї ультразвукових коливань. Отримані нанопоршки двооксиду цирконію із заданим розміром часток у діапазоні 5–20 нм та питомою поверхнею 40–140 м2/г можуть використовуватись для отримання конструкційної, інструментальної та функціональної біокераміки, сорбентів та каталізаторів.
Ключові слова: нанотехнологія, пілотне виробництво оксидних нанопорошків, НВЧ, ІМП, ультразвук, нанодіагностика, кераміка.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Abraham Tomas. A BCC, Inc. // High Tech Ceramics News.–2003.–v. 15.–№1.
2. Розробка технології та організація пілотного виробництва керамічних нанопорошків з української сировини для технічного та медичного застосування // Отчет НИР: 101 стр., 25 рис., 11 табл., 43 ссылки.
3. Константинова Т.Е., Даниленко И.А., Токий В.В. и др. Нанопорошки на основе диоксида циркония: получение, исследование, применение // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології –2004.–т. 2.–вип. 2.–Академперіодика (Киев).–C. 609–632.
4. Андриевский Р.А., Рагуля А.В. Наноструктурные материалы.–Академия, 2005, 187 с.
5. Думанский А.В. Учение о коллоидах.–М., 1948, 415 с.
6. Savosta M.M., Krivoruchko V.N., Danilenko I.A., Tarenkov V.Yu., Konstantinova T.E., Borodin A.V., Varyukhin V.N. Nuclear spin dynamics and magnetic structure of nanosized particles of La0.7Sr0.3MnO3 // Phys. Rev B.–2004.–69.–p. 024413.
7. Konstantinova T., Danilenko I., Dobrikov A., Volkova G., Tokiy V., Gorban S. TEM, ESR and XRD studies of thermally induced formation of nanocrystalline zirconia // Advances in Science and Technology / ed. Vincenzini P.–Techna Srl (ISBN 88-86538-32-4).–2003.–30.–P. 187–194.
8. Konstantinova T.E., Danilenko I.A., Pilipenko N.P., Volkova G. Nanomaterials for SOFC electrolytes and anodes on the base of zirconia //Electrochem. Soc. Proc.–2003.–v. 2003-07.–P.153–159.
9. Tokiy N., Konstantinova T., Savina D., Tokiy V. Computational modeling of electron properties of 26 d-elements in nanolayer Y-doped tetragonal zirconia // Advances in Science and Technology / ed. Vincenzini P.–Techna Srl (ISBN 88-86538-38-3).–2003.–36.–P. 121–128.
10. Tokiy N.V., Konstantinova T.E., Tokiy V.V., Savina D.L. Influence of oxigen vacancies and 26 dimpurity on electronic and transport properties of zirconia // Electrochem. Soc. Proc.–2003.–v. 2003, 07.–P. 181–186.
11. Tokiy N.V., Konstantinova T.Ye., Savina D.L., Tokiy V.V. Modeling of degyhration and dehydrogenation in pure and Ba-, Ca-, Sr- or Y-modified Zirconia nanolayer // Hydrogen Materials Science and Chemistry of Carbon Nanomaterials / eds. Veziroglu T. N. et al.–Kluwer Academic Publishers, Netherlands.–2004.–P. 291–298.
12. Cheikh A., Madani A., Touari A. at al. Ionic Condactivity of Zirconia Based Ceramics from Single Crystals to Nanostructured Polycrystals // J. Europ. Ceram. Soc.–2001.–v. 21.– P. 1837–1841.