1(3)07

Nauka innov. 2005, 1(3):88-91
https://doi.org/10.15407/scin1.03.088

І.М. Вишневський, М.Ф. Коломієць, О.В. Коваленко
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ

 

Досвід створення й застосування метало-тритієвых структур

Розділ: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова статті: російська
Анотація: У роботі наведені загальні відомості про науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи по створенню й застосуванню метало-тритієвих структур, виконані в Інституті ядерних досліджень (ІЯД) НАН України. Представлені результати цих робіт, виконуваних у відповідності з інноваційним проектом за програмою "Науково-технічні інноваційні проекти НАН України" (п.19). У результаті відповідних робіт був створений радіоізотопний нейтралізатор статичної електрики на основі тритію, призначений для усунення шкідливої дії електростатичних зарядів, які виникають при переробці матеріалів, що сильно електризуються. Застосування нейтралізаторів дає змогу уникнути порушень технологічного процесу (злипання матеріалів, їх розпушування, засвітлення фотоматеріалів і т.ін.) і підвищити безпеку праці (запобігання пов'язаної з іскроутворенням можливості пожеж і вибухів, зниження до безпечного рівня величини електростатичних полів і т. ін.).
Ключові слова: тритій, метал, електростатика, нейтралізатор.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Ключников А.А., Коломиец Н.Ф., Минчук Г.Я., Червинский В.Н. Принципы построения и применения металлотритиевых структур // К.: Наукова думка, 1992, 215 с.
2. Sayenko V.A., Kolomiets N.F., Mashtalir N.N. On nev type of thevacenm arc in anode vapours with a nonspent cathode. XYI Int. Conf on Phenomena in Ionized Cases Contributeol Papers, Editors: N.Bottieher, H.Wenk, E.Shulz-Gulote, Dusselclorf, 1983, №2, p.262–263.
3. Sieverts A., Z.Metallk., 1929, v.21, p. 37–44.
4. Voitenko V.A., Kolomiets N.F., Rogosin V.N. An Experience of use of the Installation for the cleaning of Gas effluents from teitium. Intern. Conf. On Nuelear Waste Management and Environmental Remediation Contributed Papers, Editors: D.Alexandre, R.Baker, R.Kohout, J.Marek, Praha, 1993, v.1, p. 383–385.
5. Koval G.N., Kuzmina A.I., Kolomiets N.F. The results of observations of the tritium concerntration in water fractions in the disposition regions of tritium laboratories // Fus. Techn., vol. 28, num. 3, part 1, 1995. р. 899–904.
6. Kolomiets N.F. Manufacture and use of metal-tritium products // Fus. Techn., vol. 28, num. 3, part 2, 1995. р. 1605–1608.