1(3)08

Nauka innov. 2005, 1(3):92-111
https://doi.org/10.15407/scin1.03.092

А.П. Шпак, В.В. Маслов, В.К. Носенко
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ

 

Ресурсозберігаючі технології виробництва нанокристалічних прецизійних магнітних матеріалів як складова інноваційного розвитку енергетичної та електротехнічної галузей промисловості України

Розділ: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова статті: українська
Анотація: Описані результати виконання Інститутом металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАНУ інноваційного проекту по розробці технології одержання магнітом'яких нанокристалічних стрічкових сплавів на основі заліза шляхом надшвидкого охолодження розплаву, а також виготовлення з них магнітопроводів з високою темпратурно-часовою стабільністю магнітних властивостей. Наведені приклади впровадження розроблених нанокристалічних магнітопроводів в таких галузях промисловості країни, як енергетика, електротехніка, приладобудування та розглянуті перспективи їх широкомасштабного застосування.
Ключові слова: інновація, нанокристалічні сплави, магнітопроводи, магнітні властивості, ресурсозберігаюча технологія, енергетика, електротехніка, приладобудування.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Танкевич Є.М. Первинні вимірювальні канали систем комплексної автоматизації електроенергетичних об'єктів // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук / ІЕД НАНУ, Київ, 2004, 37с.
2. Гуртовцев А.Л, Бордаев В.В., Чижонок В.И. Низковольтные однофазные измерительные трансформаторы тока // Электрические сети и системы.–2004.–№ 3.–С. 44–53.
3. Мирошниченко И.С., Салли И.В. Установка для кристаллизации сплавов с большой скоростью охлаждения // Заводcкая лаборатория.–1959.–т. 25. –№ 11.–С. 1398–1399.
4. Duwes P., Willens R.H., Klement W. Continuous series of metastable solid solutions in silver-copper alloys // J. Appl Phys.–1960.–v. 31.–№ 6.–Р. 1136–1139.
5. Мирошниченко И.С. Закалка из жидкого состояния.–М.: Металлургия, 1982, 167 с.
6. Ефимов Ю.В., Варлимонт Г., Мухин Г.Г. и др. Метастабильные и неравновесные сплавы.–М.: Металлургия, 1988, 383 с.
7. Маслов В.В., Падерно Д.Ю. Получение аморфных металлических сплавов // В кн. Аморфные металлические сплавы.–К.: Наук. думка, 1987, С. 52–86.
8. Pat. 3862658 USA/ Extented retention of melt-spun ribbon on quenching wheel // J.R.Bedell.–Publ.28.01.75.
9. Libermann H.H., Graham C.D. Production of amorphous alloy ribbons and effects of apparatus parameters on ribbon dimensions // IEEE Trans. Magn.–1976.–MAG 12.–№ 6.–Р. 921–923.
10. Yoshizawa Y., Oguma S., Yamauchi K. New Fe-based soft magnetic alloys composed of ultraflne graine structure // J.Appl. Phys.–1988.–v. 64. № 10.–Р. 6044–6046.