1(5)03

Nauka innov. 2005, 1(5):40-49
https://doi.org/10.15407/scin1.05.040

І. М. Фик1, І. Й. Рибчич2
1 УкрНДІгаз, Харків
2 НАК "Нафтогаз України", Київ

 

Наукові основи підвищення ефективності розробки газоконденсатних родовищ України

Розділ: Інновації при видобуванні та транспортуванні природного газу
Мова статті: українська
Анотація: Розглянуто наукові й технологічні засади і можливості збільшення видобування газу і конденсату в Україні з діючих газових та газоконденсатних родовищ. Геологорозвідувальні роботи в Україні щойно набирають силу, а ресурсні передумови дозволяють сподіватись на відкриття крупних родовищ нафти та газу (для чого потрібен час), тому сьогодні стоїть завдання втримати і навіть підняти досягнутий рівень видобування газу на базі старих та виснажених родовищ з важковидобувними запасами. Запропоновано інвестиційний шлях подальшої розробки родовищ зі збільшенням видобування газу на основі впровадження нових науково-технічних і технологічних рішень. За рахунок зниження робочих тисків газових свердловин, додаткового буріння експлуатаційних свердловин (у тому числі похило-спрямованих з насипних дамб у заплавах річок), газліфтної експлуатації та інших технологій у сфері видобування газу очікується по ДК "Укргазвидобування" у період 2003–2010 рр. додатково отримувати щорічно до 3,0 млрд м3 у порівнянні з базовим. При цьому надбазовий видобуток газу і конденсату забезпечить у період 2003–2010 рр. додатковий чистий прибуток 809,9 млн грн, а додаткові надходження до бюджету держави за цей період складуть 1237 млн грн при інвестиційних затратах в 317 млн грн. Апробація інвестиційних прогнозів видобування на Шебелинському родовищі показала, що у 2004 р. базове видобування газу складало – 1,698 млрд м3, інвестиційне – 2,416 млрд м3, фактичне – 2,451 млрд м3.
Ключові слова: видобування газу, видобування конденсату, розробка родовищ, базове видобування, інвестиційні прогнози.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Синюк Б. Б., Дячук В. В., Фик І. М., Лизанець А. В. Стан і перспективи видобування газу, конденсату і нафти з родовищ ДК "Укргазвидобування" // Зб. наук. пр. "Стан і перспективи розробки родовищ нафти і газу України". – Івано-Франківськ, 2003. – С. 29–33.
2. Фик І. М. Перспективи нарощування видобутку газу в Україні / Тези доп. 5-ї Міжнар. конф. УНГА "Нафта – Газ України – 98". – Полтава, 1998. Т. 1. –С. 122–123.
3. Рибчич І. Й., Бенько В. М., Олексюк В. І., Лизанець А. В., Борисовець І. І. Стан видобутку газу, конденсату і нафти на родовищах ДК "Укргазвидобування" і перспективи його нарощування в майбутньому // Нафта і газ України: Зб. наук. пр. / Матеріали 6-ї Міжнар. наук.-практ. конф. "Нафта і газ України – 2000". – Івано-Франківськ, 2000. – Т. 1.–С. 29–38.
4. Указ Президента України "Про заходи щодо залучення інвестицій для розробки нафтових родовищ з важковидобувними та виснаженими запасами" від 17 червня 1996 р. № 433/96.
5. Фык И. М. Влияние параметров пористой среды на остаточную газонасыщенность // Газовая пром-сть. – 1981. – № 1.–С. 18–19.
6. Фык И. М., Григорьв В. С., Сороченко Д. Р. К вопросу обводнения Шебелинского месторождения // Реф. информ. ВНИИЭгазпрома. Сер.: Геология и разведка газовых, газоконденсатных и морских нефтяных месторождений. – Вып. 4, 1989.–С. 12–15.
7. Фик І. М., Дячук В. В., Курочкін К. С. Оптимізація систем розробки газових і газоконденсатних родовищ України в умовах дефіциту газу власного видобування // Нафт. і газова пром-сть.– 2005. – № 2.–С. 27–30.