1(5)04

Nauka innov. 2005, 1(5):50-60
https://doi.org/10.15407/scin1.05.050

І. М. Фик
УкрНДІгаз, Харків

 

Розробка газоконденсатних родовищ з використанням нових систем підтримання пластового тиску

Розділ: Інновації при видобуванні та транспортуванні природного газу
Мова статті: українська
Анотація: Сучасні технології розробки газоконденсатних родовищ з високим питомим вмістом конденсату шляхом підтримання пластового тиску не забезпечують повного вилучення конденсату з надр. Від 30 до 55 % запасів конденсату, навіть при розробці у режимі сайклінґ_процесу можуть бути не вилучені з пласта. Саме цей конденсат є об'єктом досліджень з точки зору підвищення коефіцієнта кінцевого вуглеводневилучення. Запропоновані нові різновиди систем розробки газоконденсатних родовищ з підтриманням пластового тиску спрямовані на більш повне вилучення конденсату з надр. Розроблено способи регулювання сайклінґ-процесу, способи активної дії на газоконденсатний пласт, способи підтримання пластового тиску шляхом перепуску сухого газу, способи розробки нафтових облямівок і конденсатних валів у газоконденсатних родовищах. Вивчено вплив параметрів нафтогазоконденсатного пласта на ефективність розробки. За рахунок впровадження нових технологічних процесів і різновидів підтримання пластового тиску можливе збільшення конденсатовилучення з покладів на 3–20 % у залежності від геологічної специфіки газоконденсатних покладів.
Ключові слова: пластовий тиск, сайклінґ-процес, витіснення газу, випадання конденсату.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Фик І. М. Ресурсні передумови підвищення газоконденсатовіддачі родовищ України / Нафт. і газова пром-сть.–1998.–№ 2.–С. 30–31.
2. Фик І. М. Нові технології УкрНДІгазу по збільшенню конденсатовилучення газоконденсатних родовищ / Зб. пр. УкрНДІгазу "Питання розвитку газової промисловості України". Вип. ХХХІІ.–2004. –С. 183–189.
3. Фик І. М. Геолого-фізичні передумови і технології регулювання сайклінґ-процесу / Нафт. і газова пром-сть.–1997.–№ 2.–С. 23–24.
4. Фик І. М. Нові модифікації сайклінґ-процесу / Тези доп. 5-ї Міжнар. конф. УНГА "Нафта-Газ України – 98". – Полтава, 1998.–С. 83–84.
5. Фик І. М. Спосіб запобігання випаданню конденсату в пласті / Нафт. і газова пром-сть.–1997. –№ 3.–С. 21–23.
6. Фик І. М. Проектні рішення з новими технологіями на Куличихінському нафтогазоконденсатному родовищі / Нафт. і газова пром-сть.–1997.– №5.–С. 25–27.
7. Фык И. М. Пути повышения конденсатоотдачи пластов на разрабатываемых месторождениях ВПО "Укргазпром" /И. М. Фык, В. С. Григорьев, Н. А. Дудко и др. // ЭИ ВНИИЭгазпрома. Сер.: Геология, бурение и разработка газовых и морских нефтяных месторождений.–Вып. 2, 1985.–С. 16–19.