1(5)05

Nauka innov. 2005, 1(5):61-76
https://doi.org/10.15407/scin1.05.061

М.А. Мислюк1, І. Й. Рибчич2, А.В.Козлов3
1 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ
2 Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", Київ
3 Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз", Сімферополь

 

Нові технології у спорудженні газових свердловин

Розділ: Інновації при видобуванні та транспортуванні природного газу
Мова статті: українська
Анотація: Розроблена методика прогнозування аномально високих пластових тисків (АВПТ), яка базується на побудові статистичних залежностей режимно-технологічних індикаторів тиску від диференціального тиску і за інтерпретаційними можливостями та інформаційною змістовністю переважає відомі зарубіжні аналоги. Сформульована стратегія технології попередження ускладнень та обґрунтовано вибір раціональних технологічних рішень при бурінні свердловин в умовах інформаційної невизначеності. Удосконалена технологія відробки шарошкових доліт при роторному бурінні. Реалізовані інноваційні проекти спорудження свердловин з метою розробки газових родовищ в українському секторі Чорного і Азовського морів.
Ключові слова: прогнозування АВПТ, технологія попередження ускладнень в бурінні, відробка шарошкових доліт, технологія спорудження свердловин на морі.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Мыслюк М. А. О прогнозировании аномальновысоких пластовых давлений в процессе бурения скважин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Вип. 28. – Львів: Світ, 1991. – С. 64–67.
2. Мыслюк М. А., Лужаница А. В., Близнюков В. Ю. Выбор рациональных технологических решений при разбуривании зон АВПД. – М.: ИРЦ Газпром, 1995. – 67с.
3. Мислюк М. А., Рибчич І. Й., Яремійчук Р. С. Буріння свердловин: Довідник: У 5 т. Т.5: Ускладнення. Аварії. Екологія. – К.: Інтерпрес ЛТД, 2004.– 376 с.
4. Ясов В. Г., Мыслюк М. А. Осложнения в бурении: Справочное пособие. – М.: Недра, 1991. – 334 с.
5. Мыслюк М.А. О методике определения реологических свойств дисперсных сред по данным ротационной вискозиметрии // Инженерно-физический журнал. – 1988. –Т. 54. –№6. –С. 975–979.
6. Мислюк М. А., Рибчич І. Й., Яремійчук Р. С. Буріння свердловин: Довідник: У 5т. Т.2.: Промивання свердловин. Відробка доліт. – К.: Інтерпрес ЛТД, 2002. – 303 с.
7. Совершенствование технологии отработки трехшарошечных долот при роторном бурении скважин / М. А. Мыслюк, Р. И. Стефурак, И. И. Рыбчич, Ю. М. Василюк. – М.: ОАО "ВНИИОЭНГ", 2005. – 212с.
8. Котельников В. С., Рыбчич И. И. Внедрение новой технологии регулирования режимов бурения // Нефтяная и газовая промышленность. –1991.–№4. –С. 15–17, 38.
9. Калужний Б. С., Рибчич І. Й. Оптимізація режиму поглиблення свердловини за критерієм механічної швидкості // Нафтова і газова промисловість. – 1992. – №3. – С. 20–22.
10. Ільницький М. К., Козлов А. В., Глушич В. Г. та ін. Досвід буріння бокового горизонтального стовбура в експлуатаційній колоні на Штормовому ГКР // Нафтова і газова промисловість. – 1999. –№3. – С. 26–28.
11. Повалихин А. С., Козлов А. В., Глушич В. Г., Камский П. Э. Вскрытие наклонно залегающих пластов горизонтальным боковым стволом // Нефтегазовые технологии.–2000.–№1.–С. 27–28.
12. Ильницкий М. К., Козлов А. В., Мессер А. Г. и др. Бурение горизонтального ствола из эксплуатационной колонны на шельфе Черного моря // Нефтяное хозяйство. – 1999. – № 6. – С. 9–11.
13. Мислюк М. А., Рибчич І. Й., Яремійчук Р. С. Буріння свердловин: Довідник: У 5 т. Т.3: Вертикальне та скероване буріння. – К.: Інтерпрес ЛТД, 2004. – 294 с.