1(5)06

Nauka innov. 2005, 1(5):77-86
https://doi.org/10.15407/scin1.05.077

М. А. Мислюк
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ

 

Реодинаміка у технологіях буріння свердловин

Розділ: Інновації при видобуванні та транспортуванні природного газу
Мова статті: українська
Анотація: Описано методику і пакет програм для обробки даних ротаційної віскозиметрії. Показано, що використання строгих розв'язків основного рівняння ротаційної віскозиметрії та урахування інформаційної змістовності дослідів вагомо впливають на оцінки реологічної моделі і властивостей досліджуваного середовища. Узагальнені результати реодинаміки технологій буріння свердловин.
Ключові слова: методика обробки даних ротаційної віскозиметрії, реологічно стаціонарні моделі, пакет програм, реодинаміка технологічних процесів буріння свердловин.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Задворных В. Н., Литвинов А. И. Особенности инженерной реометрии неньютоновских буровых растворов // Тр. ВНИИБТ. – Вып. 66. – М., 1989. – С. 125–141.
2. Голубев Д. А. Построение истинных реологических кривых по данным ротационной вискозиметрии // Нефтяное хозяйство. 1979, №8. – С.18–21.
3. Гукасов Н. А., Брюховецкий О. С., Чихоткин В. Ф. Гидродинамика в разведочном бурении. – М.: ООО "Недра-Бизнесцентр", 1999. – 304 с.
4. Миронова Е. В., Леонов Е. Г. Совершенствование методики выбора реологических моделей буровых растворов по данным экспериментальных исследований на ротационных вискозиметрах // НТЖ. Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – М.: "ВНИИОЭНГ", 2002. – № 9.– С. 31–35.
5. Мислюк М. А., Рибчич І. Й., Яремійчук Р. С Буріння свердловин: Довідник: У 5т. Т.2.: Промивання свердловин. Відробка доліт. – К.: Інтерпрес ЛТД, 2002. – 303 с.
6. Мыслюк М. А. Об алгоритмах расчета некоторых стационарных течений неньютоновских жидкостей // Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений. Вып.27. Львов:Вища школа, 1990. – С. 58–63.
7. Мислюк М. А., Рибчич І. Й., Яремійчук Р. С. Буріння свердловин: Довідник: У 5 т. Т.5: Ускладнення. Аварії. Екологія. – К.: Інтерпрес ЛТД, 2004.– 376 с.
8. Мыслюк М. А. О методике определения реологических свойств дисперсных сред по данным ротационной вискозиметрии // Инженерно-физический журнал. – 1988. –Т.54. – №6. – С. 975–979.
9. Мыслюк М. А., Рыбчич И. И., Салыжин Ю. М. и др. Пакет программ для обработки данных ротационной вискозиметрии // НТЖ. Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – М.: "ВНИИОЭНГ", 2002. – № 10. – С. 24–26.
10. Мыслюк М. А., Стефурак Р. И., Рыбчич И. И., Василюк Ю. М. Совершенствование технологии отработки трехшарошечных долот при роторном бурении скважин. – М.: ОАО "ВНИИОЭНГ", 2005. – 212 с.