1(5)13

Nauka innov. 2005, 1(5):150-166
https://doi.org/10.15407/scin1.05.150

Є. П. Пістун1, С. А. Чеховський2, О. Є. Середюк2, М. І. Гончарук3
1 Національний університет "Львівська політехніка", Львів
2 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ
3 НАК "Нафтогаз України", Київ

 

Наукові основи створення нормативної та технічної бази контролю раціонального використання природного газу

Розділ: Інновації при видобуванні та транспортуванні природного газу
Мова статті: українська
Анотація: Проведено аналіз причин, які впливають на виникнення втрат природного газу, та запропоновано комплекс заходів, направлених на їх мінімізацію. Описані проблеми нормативного та технічного забезпечення обліку газу, а також розглядаються організаційні заходи раціонального його використання.
Ключові слова: природний газ, контроль, нормативна база.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Гончарук М. І. Чеховський С. А., Середюк О. Є. Раціональне використання природного газу як одна із складових збереження його ресурсів // Нафтова і газова промисловість. – 2005. – № 2. – С. 3–10.
2. Пістун Є. П. Облік та економія природного газу // Нафтова і газова промисловість. – 2000. – № 2. – С. 43–47.
3. Пистун Е. П., Крук И. С. Расчет оптимальных по точности измерения стандартных сужающих устройств на ЭЦВМ. – Измерительная техника, 1980, №11. – С. 48–49.
4. Пістун Є. П., Дубіль Р. Я., Матіко Ф. Д. Розширення діапазону вимірювання витрати за методом змінного перепаду тиску // Міжвідомчий науково-технічний збірник "Вимірювальна техніка та метрологія", Випуск 58, Львів, 2001. – С. 143–147.
5. Середюк О. Є., Чайковський Р. Г., Ястремський В. М., Мік І. В. Портативний пристрій для бездемонтажного діагностування побутових лічильників газу // Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики промислового обладнання: Матеріали наук.-технічної конф., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу м.Івано-Франківськ, 3–6 грудня 2002 р. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 100–103.
6. Середюк О. Є, Лісевич Т. І., Прудніков Б. І., Федоришин Я. С. Повірка побутових лічильників газу під час експлуатації // Методи та прилади контролю якості. – 1999. – № 3. – С. 89–91.
7. Вимірювання витрати та кількості газу: Довідник /М. П. Андріїшин, С. О. Канєвський, О. М. Карпаш, Я. С. Марчук, І. С. Петришин, А. А. Руднік, О. Є. Середюк, С. А. Чеховський. – Івано-Франківськ: ПП "Сімик", 2004. – 160 с.
8. Деклараційний пат. 54316 А Україна, МКВ G01F25/00. Повірочна установка / І. С. Петришин, О. Є. Середюк (Україна). – №2002076003; Заявл. 19.07.02; Опубл. 17.02.03. – 3 с.
9. Пістун Є. П. Облік енергоносіїв в Україні таки треба ставити на вищий рівень. Дзеркало тижня, № 15–16 (543–544) від 23 квітня 2005 року, с. 11.
10. Державний спеціальний еталон одиниць об'єму та об'ємної витрати газу /І. С. Бродин, І. С. Петришин, А. Г. Бестелесний, П. І. Дикий // Український метрологічний журнал. – 1997. – № 3. – С. 31–34.
11. ДСТУ 3607-97. Лічильники газу побутові. Правила приймання та методи випробувань.
12. Гордюхин А. И., Гордюхин Ю. А. Измерение расхода и количества газа и его учет.– Л.: Недра, 1987. – 213 с.
13. Інструкція щодо обслуговування та експрес-контролю побутових лічильників газу, які знаходяться в експлуатації. – Київ, 1996. –19 с.