1(6)01

Nauka innov. 2005, 1(6):10-13
https://doi.org/10.15407/scin1.06.010

О. П. Зінченко, В. П. Ільчук
КП "Науково-дослідний інститут соціально-економічних проблем міста (НДІСЕП)", Київ

 

Розвиток інноваційної інфраструктури як базового елементу міської інноваційної системи

Розділ: Науково-технічні проекти “Програми співробітництва Національної академії наук України з Київською міською державною адміністрацією”
Мова статті: українська
Анотація: У статті висвітлюється питання створення вузлового сегменту міської інноваційної системи – Центру інноваційного розвитку, функціонування якого буде базуватись на сучасних технологіях інноваційного менеджменту з метою організації самодостатнього алгоритму продукування, комерціалізації і трансферу технологій в міському господарчому комплексі. Залучення інвестицій, створення додаткових робочих місць можливе лише за умови переходу економіки на інноваційний шлях розвитку, що потребує створення і розвитку механізму комерціалізації нововведень як базового елементу регіональних інноваційних систем. Таким елементом може стати координаційний центр системи трансферу технологій – Центр інноваційного розвитку. Проект створення такого Центру базується на рішенні Київради № 215/1089 від 27.11.2003, має необхідну інституціональну підтримку, але проблеми з наданням приміщення унеможливлюють консолідацію на його території високотехнологічних експортно-орієнтованих компаній, насамперед, у сфері інформаційно-комунікативних технологій.
Ключові слова: інновація, інноваційна інфраструктура, інноваційний розвиток.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Пятый международный форум "Высокие технологии ХХІ века".–Москва, 21–22 апреля 2004: Тезисы семинара "Совершенствование механизмов защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности". -М.: Некомерческое Партнерство “Центр поддержки владельцев интелектуальной собственности”, 2004.–87 с.
2. Сайт www.innovation.com.ua
3. Сайт www.techinvest.com.ua