1(6)02

Nauka innov. 2005, 1(6):14-24
https://doi.org/10.15407/scin1.06.014

С. К. Полумієнко, А. О. Стогній
ВАТ "Інститут прикладної інформатики", Київ

 

Промислова політика регіону та засоби її інформаційно-аналітичного забезпечення: основні задачі та проблеми

Розділ: Науково-технічні проекти “Програми співробітництва Національної академії наук України з Київською міською державною адміністрацією”
Мова статті: російська
Анотація: Викладені основні проблеми формування промислової політики регіону та її реалізації в умовах становлення ринкової економіки. Проведена загальна оцінка джерел інформації, задач її обробки та відповідних їм вимог. Зроблено акцент на теоретико-ігровому моделюванні як базисному підході до опису життєдіяльності регіону. Окреслені основні задачі створення засобів інформаційно-аналітичного забезпечення формування промислової політики.
Ключові слова: промислова політика регіону, теоретико-ігрове моделювання, засоби інформаційно-аналітичного забезпечення.

Повний текст (PDF)

Література:
1. Сайт Министерства промышленной политики Украины – http://industry.kmu.gov.ua.
2. Краснянский М. Энергосбережение – важнейшее направление экономической и экологической политики, http://www.enport.com.ua.
3. Березовик М. М., Бортновський В. М., Кухта А. П., Полумієнко С. К., Стогній А. О., Бєляєва І. П., Лагуточкіна Ю. В. Енергетика світу та Києва: огляд та аналіз тенденцій.–К., 2003.–109 с.
4. Сайт Комитета по Нобелевским премиям : www.nobelprize.org.
5. Ауман Р., Шепли Л. Значения для неатомических игр.–М.: Мир, 1977.–357 с.
6. Воробьев Н. Н. Бескоалиционные игры.–М.: Наука, 1984.–496 с.
7. Горелик В. А., Кононенко А. Ф. Теоретико-игровые модели принятия решений в эколого-экономических системах.–М.: Радио и связь, 1982.–144 с.
8. Полумиенко С. К. Дескриптивное моделирование эколого-экономических систем // Проблемы информатики города.–К.: Наук. думка, 1991.–С. 27–45.